Aretaq xk’is ri molinem chomanik rech ri Wokom Patanelab’ Amaq’ pa le nima rachoch ri Nima k’amal b’e, eri ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, xuya’ ub’ixik che k’o tzukunik katajin chi kij ri nik’aj b’anol k’ax ri xkib’an nim poq’sanik pa jun ch’ich’ erelwinaq pa San José Pinula, pa domingo ri’ pa taq saqarib’al ri’ xuquje’ chi rij ri jun chik xpoq’saxik pa le waqib’ wokja pa nimaq’ab’ pa jun k’ayb’al wa chi’.

Eri xk’ulmataj pa le waqib’ wokja ri’ qaraj pa taq wuqub’ kajb’al ri’, eri Ministro xuya’ utzijol che oxib’ achijab’ xeb’anoj ri jun k’ax ri’ chi’, eri winaq xa’ xe’esax chik chi la’ xuquje’ we kamik eri wokajil tzukunulab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ketajin chik che nim tzukunik chi ri jun b’anoj k’ax xb’an chi’ rech keraqik chinaq xeb’anoj ri k’ax ri’.

Eri nik’aj b’anoj k’ax ri’, chi rij ri’ eri taqawokajnel xuya’ ub’ixik che katajin uch’ob’ik eri xeb’anowik qaraj e are nik’aj b’anol k’ax rech ri barrio 18 ri tajin b’anoj k’ax kakib’an chi’ rumal toq’inik pwaq chi ke taq winaq ri’.

Rumal ri’ eri xub’ij ri Ministro ri’ eri tzijolil chi rij ri’, are kuya’ pa retalil eri ub’anikil k’ax ri’ are kojpa’ ri b’anoj k’ax xb’an chi ke ri ch’ich’ erelwinaq rech ciudad Quetzal ri’.