Eri Gobernación tajin kuyauchuq’ab’ ri chajinem xuquje’ ri tzukno’jchak chi kij b’anol k’ax kumal ri PNC

Eri primer viceministro rech ri Ministerio de Gobernación (Mingob), Carlos Franco Urzúa, ruk’ ri k’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), Héctor Hernández xuquje’ ri taqanelab’ rech e ajchajil tinamit, xkib’an jun riqb’al ib’ kuk’ ri taqanelab’ rech ri 20 especialidades rech ri Subdirección General rech Investigación Criminal (SGIC) xuquje’ ri Subdirección General rech Operaciones (SGO) rech ri wokajil ri’.

 “Eri taqim ub’anik pa le riqb’alil ri’ are rech kya uchuq’ab’ ri ub’e’al ya’olchajinem kumal ri unidades especializadas rech ri wokajil e ajchajil tinamit, rech katerenb’exik utz taq ya’olchajinem tzukunik, rech kuq’atej ri b’anoj taq k’ax kamisanik pa we Amaq’”, xch’ ri primer viceministro Urzúa ri’.

Eri patanel ri’ xub’ij, “Xtaq ub’ixik chi ke ri taqanelab’ rech taq jujun unidad ri’, rech kakiterenb’ej ri b’anoj k’uttijonem chi ke ri reqa’lenel ri e ajchajil tinamit. Konojel k’ut ri wokajil jachakub’al ri’ rech kakitunu kib’ kuk’ nik’aj chik wokajilal rech ri b’anoj chakunem ri’, rumal k’ut are la’ uya’om pa saqil k’o utz taq b’anoj nim upatanib’al xuya chi ke ri winaqil pa we Amaq’”.

Pa le ub’e’al b’anoj le chak, eri taqanelab’ e ajchajin tinamit kakib’an jun nim kaq’atexik ri nik’aj puq e ajb’anol k’ax ri’. are wa’ taqim uq’atexik pa we Amaq’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción