Eri Inspectorías Generales xechoman chi rij b’anoj pa usaqilal chak pa taq le wokajilal ri’

Eri b’anoj chomanem ri’ are rech kakik’am kib’ chi kuwach ri taqawokajilal ri taqanelab’ rech ri jalajoj taq inspectorías rech kakkib’ij ruk’ kichi’ ri kik’aslemam ri’, rech ub’anik, ri k’ak’taq ub’eyal pa uq’ijol ri b’anoj taq uwachtzijonem ri’, we chanim k’ut ketajin che b’anoj solinik ri’, we kamik xb’an jun utzijol k’aslemamtzij pa le Inspectoría, rumal k’ut xetatb’en chi’ ri taqanelab’ rech ri wokajil rech ri b’anoj solinem rech ri taqawokajilal ri wokom kuwach rumal ri Sistema Nacional rech Seguridad, xcha’ ri Raúl Alberto Roca Martínez Inspector General rech ri Inspectoría General rech ri Sistema Nacional rech Seguridad (IGSNS) ri’.

Eri Ministerio rech Gobernación ri Inspector General xkib’ij ri’ eri ya’el tob’anem xya’taj ri’ rumal ri Ministro rech Gobernación, Oliverio García Rodas xuquje’ rech ri Nab’e Viceministerio rech b’anoj Ya’olchajinem k’o pa reqale’nib’al ri Gendri Reyes Mazariegos, rumal k’ut  tajin ub’anik pa le chob’otal chak rech ri xkoj ri Inspectoría General rech ri Ministerio rech Gobernación ri’.

Rumal ri’ xuya’ ub’ixik ucholajil ri’ che k’o k’i taq b’anoj uchomaxik ruk’ kitatb’enik ri reqa’lenel ri Asuntos Internos rech ri Ministerio rech kilik jas le ub’anik kab’an rech kajach pa uq’ab’ ri taqawokajnel rech ri Ya’olchajinem ri’, jun ch’ob’otal chak ruk’ ri kojb’al rech ri IG (Inspectoría General) rech b’a’ kakowin che rilik we kanimaxik ri b’anoj ya’olchajinem pa le uwokajil ri’ xuquje’ rech ronojel ri uwachtzijonem rech kuk’am ub’eyal taq ri q’atanik pa taq le direcciones generales ri’.

Eri K’amal b’e rech ri Unidad rech Asuntos Internos (UAI), Nery Alberto Marín Contreras xub’ij che aretaq xkimol kib’ we kamik sib’alaj utz xkilo ri tzijob’enik rech ri k’aslemamtzij xb’itaj ri’ chi rij taq ri nik’aj chik inspectorías rech ri wokajil rech ya’ochajinem pa we amaq’, xuquje’ ri kub’sib’al k’u’x xtzijox ri eta’mb’al ri’.

 “Kaqaya’o utzijob’exik ri k’ak’ taq b’anoj ri’ rumal k’ut eri jujun taq ilonb’al chak ri’ k’o wi ucholaj ub’anik pa le wokajil ri’ xuquje’ pa le kichak ri’ we kaqeta’m ri k’ak’ taq k’aslemamtzij rech jujun taq wokajil ri’ xuquje’ xuquje’ rech kakoj ri’ pa taq le uwokajil ya’olchajinem ri’”, xcha’ ri Marín Contreras ri’.

Pa le ilb’anem ri’ man xaq ta ri’ xetatb’enik ri reqa’lenel ri la Inspectoría del Wokajil Ajchajil Ixim Tinamit,  ri Procuraduría General rech ri Amaq’il, rech ri SIE, SAAS, DIGICI, xuquje’ rumal ri Sistema Penitenciario, rumal ri  Inspector General rech ri Régimen Penitenciario, Francisco Quintana, ri xub’ij k’ut eri b’anoj chomanem ri’ are kuya’o jun ramajil rech reta’maxik jujun taq ilb’anem ri’ ruk’ taq ri inspectorías xuquje’ rech k’o jun k’amoj ib’ chi rij ri k’amoj tzijolil ruk’ taq ri jalajoj taqawokajil ri’ che ri kakiya’o uchuq’ab’ ri Inspectoría rech ri Sistema Penitenciario ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción