Eri Francisco Rivas Lara, Ministro rech Gobernación, pa ya’oltzijolinik xuya’ ub’ixik che ri k’amal b’e rech ri Wokajil Japache’ Tz’apib’al, Alexander Toro Maldonado xresaj rib’ pa reqale’nib’al ri’, xub’ij xa’rumal k’o ma utz taj pa uwinaqilal ri’ xuquje’ xuya’ ub’ixik che ri xukoj kanoq pa uk’exel are ri ukab’ k’amal b’e ub’i’ Basilio Hernández ri’.

Eri Rivas Lara ri’ xuya’ ub’ixik che tajin che uchomaxik rij ri ub’anikil rech kakojik jun k’ak’ chik K’amal b’e rech ri Wokajil Japache’ ri’, xa’rumal maja’ k’olik ri ko’ksax reqale’n chi’.

Ri Toro Maldonado ri’ xkoj ri’ pa reqale’nib’al ri’ pa uq’ab’ qatoj tzij kanoq pa le 18 rech agosto rech ri 2015.

Nota: Edy Lima
Fotos: Tatiana Valenzuela