Eri k’amal b’e amaq’, Alejandro Giammattei Falla, ruk’ ri viceministro rech seguridad, Gendri Reyes, xemolin pa jun riqb’al ib’ kuk’ ri patanel rech ri Grupo rech Donantes G13, are uwach ri b’anoj chomanem tob’anik kumal amaq’ilab’ xuquje’ ri Taqawokaj rech Iximulew ri’.

Pa le riqb’al ib’ ri’ xchomax wi’ ub’eyal ri chakunem kab’an ri’, rech ya’el uchuq’ab’ ri ya’olchajinik xuquje’ ri suk’umalil che ri k’o pa le Na’ojib’al rech ri Taqawokaj pa Amaq’, ruk’ wa’ are taqim uq’atexik ri b’anoj k’ax xuquje’ ri b’anoj elaq’nik pa taqawokajilal pa amaq’, rech uwa’lijsaxik ri k’iyemalil ri’.

Eri ya’olchajinik xuquje’ ri suk’umalil are uwach ri’ uk’u’x Una’ojil ri Taqawokaj we kamik, rech k’o jun k’amoj ib’ pa joremal xuquje’ ki’kotenik ri’ rech kub’an utz che ri k’exb’al q’atb’anik ri’.

Eri G13 are jun chi ke ri molaj chomanelab’ che ri kakitaq loq ukojik ri chakub’alil rech tob’anem pa Iximulew ri’ xuquje’ rech kakojik pa kemol kuwach ri nimatinamit jacha’ ri Alemania, Canadá, Italia, Francia, España, Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, Suiza xuquje’ Japón che kajachowik pa utunujil ri ch’ob’otal chak rech ya’el tob’anem rech uq’atexik b’anoj k’ax ri’, che ri are k’o pa le upatan ri Agencia rech Cooperación Internacional JICA ri’.

Eri wokajilal k’i ub’antajil uchomanik jacha’ ri Banco Mundial (BM), Banco rech Desarrollo (BID), ri Fondo Monetario Internacional (FMI), ri Sistema rech ri Nacional Unidas (SNU), ruk’ nik’aj chik ri’.