Eri Mingob xek’oji pa le Feria rech Kaq’atexik Kekoj ta chik Ak’alab’ pa Chak

Eri Unidad rech Prevención Comunitaria rech ri Violencia (UPCV) rech ri Ministerio rech Gobernación (Mingob) ri’ xek’oj pa 1 rech septiembre ri’ pa le Feria rech Prevención xuquje’ Erradicación rech Trabajo Infantil ri xb’an pa le Parque de la Paz “Carlos El Pescadito Ruíz”, k’o pa le zona 21 uk’u’x nimatinamit.

Pa le b’anonem ri’ xek’oji ri ak’alab’ xuquje’ ri Q’apojil rech taq rachoch tijonem kuk’ kitat nan ri’. Eri wa’lib’al tzijolil rech ri UPCV ri’ xkib’an k’i uwach etz’enem ri’ ri xkoj wi lotería rech q’alan ib’ xuquje’ ri wujilal xkinax uwach are wa’ ub’i’:
Recreando Mi Niñez, Conociendo Mis Derechos, Aplicando Mis Deberes xuquje’ Medidas rech Prevención ri’.

Eri José Ordoñez, Taqanel rech ri Departamento rech Organización rech B’ixik Q’atenik Violencia Juvenil reh ri UPCV, rech utaqixik uq’atexik kikojik ri ak’alab’ xuquje’ ri q’apojil pa k’ax chak ri’.

“Pa jun molaj b’anoj chomanem xb’an rumal ri Ministerio rech Trabajo (Mintrab) ri wokom uwach kumal ri wokajilal xuquje’ kumal ri q’atb’al Tzij rech ri Mingob ri xkimaj ri ya’ltzijol “ri are kub’ano xa’ jun chakunik chachomaj”, ruk’ ri’ tajin kopan utzijob’exik chike ri ak’alab’ e aj iiximulew pa le ri sik’wuj rech kakunax uwach ri’”, xcha’ ri Taqanelab’ rech ri departamento rech Organización rech ri Q’atenik ri Violencia Juvenil rech ri UPCV.

Eri b’anoj chomanem ri’ are utaqim uq’atexik ri k’ax chak e kojom wi ri ak’alab’, pa le b’anonem xuquje’ ri tijob’en ib’. Eri Ordoñez, xub’ij pa le tijob’enik k’o ri ch’ob’otal chak rech “Escuelas Seguras” rech utaqim ub’anik tzijob’enik pa le rachoch taq tijob’al pa tinamt rech utaqim ke’utijoj e 84 mil chi winaqilal ri’.

Noticias Recientes