Eri Ministro rech Gobernación, Gendri Reyes xuya’ utzijol xhe katajin uq’atexik ri b’anoj k’ax pa Alta Verapaz ri’

Pa le Ukaj Ub’enam ri K’amal b’e Amaq’ xuya’ k’ut utzijoxik ri ub’ixikilem ri chak ya’olchajinem b’anom pa le tinamit rech Alta Verapaz ri’, rumal ri’ eri Ministro rech Gobernación Gendri Reyes Mazariegos xuya’ utzijolixik che ri b’anoj ya’olchajinem tzukunik ri’ are la’ tajin kumal ri 710 chi reqa’lenel chajin tinamit ri jachom kuwach pa jo’ob’ chi estaciones ri’ xuquje’ pa le 18 chi subestaciones ri taqom ub’ixik chi ke rumal ri’ Q’atb’al tzij rech ri Ya’olchajinem pa Amaq’ ri’ che ri jujun 100 mil chi winaqil pa jun 4.3 por ciento ri’ xq’atataj wi ri b’anoj k’ax chi ke ri’, xuquje’ chi re kijastaq kimeb’il ri’ pa jun 10.26 por ciento ri’, chi la’ pa Alta Verapaz.

Xuquje’ eri Ministro ri’ xuya’ ub’ixik che e chapom chik 3,580 chi winaqil jalajoj uwach ri k’ax kib’anom, k’o lajuj chi ch’ich’ xuquje’ kab’lajuj chi kejach’ich’ xeriqitaj loq xuquje’ k’o 177 chi k’aqb’alil xriqitaj ri’.

Pa tinamit rech Alta Verapaz chi la’ xechap wi loq e 192 chi winaqil kumal ri tzukunelab’ rech chajin tinamit ri’, 153 chi ch’a’wib’alil xeriqitaj ri’, k’o 113 chi b’anoj tzukunem xb’antaj ri’, k’o 91 chi ak’alab’ xuquje’ 58 chi ri’j winaqil xeriqitajik xuquje’ k’o keb’ tzukunem xb’antaj ri’.

Ri q’atenik k’ax ri’

Eri Ministro Reyes Mazariegos xuya’ utzijob’exik che xjaqataj jo’ob’ chi Oficinas Municipales rech Q’atel k’ax ri’, jeri’ xjaqataj uwach jun Comisión Departamental rech Q’atel k’ax ri’, 17 chi Comisiones Municipales ri’, 38 chi Comisiones Comunitarias ri’ xuquje’ kab’lajuj chi chomab’al tinamit wokom uwach taq ri’.

Pa taq le chajinem winaqil pa tinamit ri’ pa le q’atenik k’ax e k’o 227 chi winaqil ri’ xek’uttijox ri’, e k’o rajchak ri Taqamaq’ xuquje’ winaqilal xetijox ri’, e k’o ri comisiones rech q’atel k’ax xekoj ri’ pa konojel e k’o 680 chi winaqil xuquje’ 586 chik xtzijob’ex ri b’anoj q’atel k’ax rech ri Violencia Escolar ri’.

Eri Subdirección General rech Q’atel k’ax ri’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit xekowon che b’anoj utzilem chi ke ri 422 chi winaqilal ri’ pa wuqlajuj ilb’anem rech ri programa Policia tu Amigo ri’ xuquje’ k’o 164 chi winaqil xb’antaj utzilem etz’anem chi ke rech xeki’kotisax rumal ri winaqixel Lesh, xuquje’ xchomataj ri’ kajaq uwach ri tijob’al rech ajchajil tinamit rech pa uxulanem q’ij ri’ rech pa ik’ noviembre pa diciembre rech pa junab’ ri’.

Eri qas kaq’atexik ri Narcotráfico ri’

Eri taqawokajnel rech ri Ya’olchajinem pa Amaq’ xub’ij chi ke ri Ajkalte’ib’, ri Ministros rech Taqamaq’il xuquje’ ri K’amal b’e Amaq’il, Alejandro Giammattei, pa le lajuj ik’ rech pa junab’ ri’ eri pa le kaq’atexik ri narcotráfico ri’ riqom chik 0.29 chi pajb’alil rech Cocaína ri’, ruk’ 0.0398 chi pajb’alil Crack ri’, ruk’ 4.80 chi pajb’alil Marihuana chakum ri’, 18,593 raqan tiko’n rech Cannabis Sativa ri’, keb’ ch’ich’ k’olib’al ri’ xuquje’ ruk’ oxib’ k’olib’al itzel kunb’alil xuquje’ chupisam chik uwach 396,020 chi tiko’n rech Coca ri’.

Xuquje’ riqom chik keb’ nimaja rech b’anob’al itzel kunb’alil ri’, xuquje’ 481 riqom ri’, b’elejeb’ chi k’aqb’al ri’, waqib’ k’olib’al ub’aq’ k’aqb’al ri’, jun ch’ich’, ruk’ Q 57,053.00 chi pwaqil riqom chik.

E k’o chik 29 chi uwinaqil narcotráfico e chapom chik xuquje’ jun chi ke are xtaq loq uchapik uk’amik ri’, are ri’ jun achi ub’i’ Fidel Antonio Ramos Pérez pa le uq’ab’ tinamit rech San Pedro Carchá, xcha’ ri Ministro rech Gobernación ri’.

Ultimas Noticias

spot_img