Eri Ministro rech Gobernación Francisco Rivas xuya’ keqale’n chik ri a Ervin Geoany Mayen Veliz xuquje’  a Jose Antonio Tzuban Gomez rech xe’ok che keqle’n che K’amal b’e rech ri Wokajil Q’atenik B’anoj K’ax xuquje’ che Ukab’ K’amal b’e rech b’anoj Ya’olchajinik ri’.

Eri a Mayen Veliz kak’oji kanoq pa uk’exel  a Elder Barrios ruk’ ri  Tzuban Gómez a Arlene Rodríguez.

Eri a Mayen  Veliz, xk’oji che eqa’lenel rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit pa 1999 pa 2003. Xk’oji che urox  taqanel rech ri PNC pa 2004-2007 pa le wokajil rech investigación criminal. Xk’oji che Oficial primero rech ri PNC pa 2008-2012 rech ri sak’ajil wokajil rech investigación criminal.

K’o nim reta’mab’al rumal xk’oji pa tijob’enik pa le Universidad Mariano Galvez. Xuquje’ xk’oji pa le Universidad rech San Carlos rech Guatemala. Pa we junab’ ri’ xresaj jun retal tijonem rech chi rij Anticorrupciom pa Nuevo México ri’.

Xuquje’ xk’oji che comisario rech ri PNC pa 2013-2014 pa le sak’ajil wokajil rech Investigación Criminal ri’. Xk’oji che Comisario rech PNC 2015 xk’oji che taqanel pa le División Especializada rech investigación criminal ri’.

Eri Tzuban Gomez, xk’oji che taqnael rech ri wokajil ilonb’al chak rech q’atenik b’anoj k’ax pa le 2009- 2011, xk’oji che taqanel pa le comisaría 52 Baja Verapaz pa 2011-2012 ri’.

Xk’oji che Secretario técnico pa le Subdireccion general rech q’atenik b’anoj k’ax pa le 2013-2014. Xk’oji che taqanel rech ajchak pa le comisaría 43 Huehuetenango  pa 2014- 2015 xuquje’ xk’oji che taqanel rech yab’al tob’anik pa le comisaría 14 pa nimatinamit Guatemala pa 2015 k’a we kamik ri’.

Xuquje’ resam jun rech reta’mab’alil chajin tinamit ri’ rech kachajin pa komon winaqil. Are resam pa le universidad rech Occidente Guatemala ri’.

Pa Mayo rech 2015 xk’oji pa jun k’uttijoenm pa le uwokajil ramaq’ Estados Unidos rech América chi rij Sak’ajil Chajin Tinamit ri’, are resam chi’ pa Iximulew ri’.

Eri keqle’n ri’ xya’taj rumal ri Ministerio rech Gobernación ri’.