Eri Champerico, Retalhuleu are ri’ jun chi ke uq’ab’tinamit ri’ ri qast man k’ot b’anoj k’ax kak’ulmataj chik chi’, are xa’rumal ri ya’olchajinik xya’taj chi’ kumal ri jumolaj ajchajil tinamit ri’, xcha’ ri Nima K’amal b’e rech we Amaq’il Nimatinamit ri’, Jimmy Morales, je ri’ xub’ij aretaq xopan xopan chi’, achb’ilam rumal ri ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara xuquje’ kumal ri q’atb’altzij rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC).

Eri nima k’amal b’e amaq’ ri’ xuya’ ub’ixik pa taq ri ya’ltzijolinik ri’ che xya’taj juntir ub’eyal tinamit pa le juyub’ tinamit ri’, are rech kaq’atexik ri b’anoj k’ax chi’ xuquje’ rech kakub’isax uwach ri ya’olchajinik chi ke taq ri winaq chi’.

Xuquje’ xuya’ ub’ixik che ri Champerico are b’im ri’ che are jun chi ke ri e waqib’ uq’ab’tinamit ri qas kak’ulmataj wi b’anoj k’ax ri’ xuquje’ xaq pa le 22 uwach q’ij ya’olchajinik chi’ xub’an ri’ che ri Retalhuleu ri sib’alaj kub’sib’al ri’.