Eri PNC katajin che b’anoj tzukunem pa nimatinamit ri’

Eri rajtzijolinel ajchajil tinamit Edwin Monroy xuya’ utzijol che xaq pa nimaq’ab’ ri’ k’o k’i b’anoj tzukunem xmajtaj ub’anik pa nimatinamit ri’.

Eri Monroy ri’ xub’ij eri b’anoj tzukunem kumal ajchajil tinamit e reqa’lenel ri Wokajil Ajchajinelab’ rech Q’atenik K’aqb’al xuquje’ Poq’sab’al ri’ (DIDAE) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) pa komonchak kuk’ ri q’atol tzij rech ri Ministerio Público rech taqim utzukuxik jastaq q’alajisab’al b’anoj kax rech k’o q’atoj tzij chi rij ri’.

Eri b’anoj tzukunik ri’ are katajin na xuquje’ are wa’ k’a te kaya’ na ub’ixik ucholajil ri kak’ulmataj ri’ xcha’ri Monroy.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción