Eri q’atb’al tzij rech Gobernación xchoman chi ke ri winaqilab’ rech ri 48 cantones ri’

Pa b’anoj utzukuxik rech kachomax ri k’ulb’a’t juyub’ chi kuwach ri winaqilab’ rech ri tinamit Tz’oloja’, eri Ministro rech Gobernación, David Napoleón Barrientos ruk’ ri K’amal b’e rech ri Registro rech Información Catastral, xkik’ul kuk’ rech xkichomaj ri xkita ri wianqilab’ rech ri 48 cantones ri’, ri keye’m k’ut rech kab’an uya’ik uwach pa saq ri qas k’o wi ri k’ulb’a’t chi kuwach ri winaqil rech Chuwi’meq’inaq ri’.

Eri Barrientos, xub’ij che ri winaqilab’ rech Chuwi’meq’ina’ xumaj k’ut kachomaxik ri winaqil ri’ rech uchomanik ri q’atol tzij rech catastrales ri’, “Ruk’ jun nimalaj loq’ob’enik pa kanima’ eri kajwab’ ri tinamit ri’ sib’alaj xkitzuj pa le riqoj, chi kuwach ri q’atol tzij rech Catastro ri’ rech xkita toq’ob’ kab’an qas uchomaxik ri ch’ojinem k’ulb’a’t juyub’ ri’”.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción