Eri q’atb’al tzij rech ri Gobernación ri’ xumaj b’anoj uwaq ucholchak rech yakon k’olib’al chajinem

Eri Primer Viceministro rech Seguridad, Carlos Franco Urzúa ri’, ruk’ ri Uk’amal B’e ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), Héctor Hernández ri’, kuk’ ri rajtaqanelab’ ri comisaría 42 xuquje’ruk’ ri Ajkalte Rubén Méndez ri’, xkimaj ub’anik ri cholchak rech yakon rachoch ri Estación policial pa Ayutla, San Marcos ri’.

Eri Viceministro Urzúa ri’, xub’ij che ri b’anoj chak rech yakon rachoch k’olib’al chajinem ri’ are kanajtib’ lajuj ik’. Eri k’ak’ nimaja ri’ are kuq’i’o kek’oji wi e 80 chi ajchajinelab’ ri’. “Ch’ob’otal chik che pa jun chik junab’ are kepatanexik wuqub’ chi cholchak rech yakon achochib’al k’olib’al ri’. Are wa’ jun k’amoj eqele’n chakunem kab’an ri’ rech kuya’o jun nimalaj utzilem chi ke rajchajinelab’ ri PNC”, xcha’.

Eri Ajkalte rech Ayutla, Rubén Méndez, xub’ij che pa riqb’alil kuk’ ri ajchomanelab’ chi la’, xkisipaj jun peraj juyub’ k’o 645 chi etok’al pa ukajtzajil uwach ri’, che ri k’o pa uxukut ri centro de salud chi’. Chi la’ k’ut kakipatanij jun cholchak ri’, rech kub’an utzilem chi ke ri wokaj ajchajil tinamit chi’.

Eri rachoch chajinem ri’ k’o oxib’ wokom upam aq’aninaq, k’o rech kewar wi ixoqib’, k’o rech kewar wi achijab’, k’o jun rech b’anob’al wa, jun rech ch’ajamib’al, jun rech gimnasio, k’o rech waqxaqib’ chi chakuja, jun rech k’ulb’al winaq rech kechomaxik.

 “Are la’ rech utzilem chi ke ri e ajchajil tinamit che ri kechajinik xuquje’ kechoman winaq, rech pa aninaqil”. Xcha’ ri K’amal b’e rech PNC, Héctor Hernández.

Ruk’ ri yakonik ri’ are la’ ri uwach rachoch chajin tinamit ri’, rumal ri Ministerio rech  Gobernación xuquje’ rumal ri Wokajil Ajchajil Tinamit, ri are la’ ketajin che uchakuxik rech kakiloq’aj uwach kipatan ri wokajil ajchajil tinamit ri’, che ri k’o pa le Cholchak rech Yakon taq Rachoch Chajinem Tinamit xuquje’ rech Uwa’lijsaxik Uwach ri Ub’e’al ri Transformación Policial ri’.

Ultimas Noticias

spot_img