Eri q’atb’al tzij xkisolij katijoxik reqa’lenel ri FEP

Eri ministro rech Gobernación, David Napoleón Barrientos achb’ilam kumal ri taqanelab’ ajchajil tinamit, xopanik xusolij kuwach ri 29 promoción rech ri División de Fuerzas Especiales rech Policía (Difep) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), pa le finca El Violón, Canalitos, zona 24 pa nimatinamit.

 “Are k’o nim upatanib’al aretaq ke’ok pa taq ri b’anowem ri’ xuquje’ pa taq ri patan kakib’an ri Fuerzas Especiales rech Ajchajil Tinamit, rech kakiya kichuq’ab’, kanima’ xuquje’ kenimantzij ri’. Pacha’ kub’an ri upatan rech ri pa chajinem xuquje’ rech kakinimaj ri winaqilal ri’”, xcha’ ri ministro Barrientos.

Eri taqawokajnel ri’ xub’ij “Eri Fuerza Especial ri’ are katob’anik che uchomaxik q’atenik k’as pa tinamit rech kak’oji pa jikomal, rech kakiya kib’ pa kamikal ri’.
Kow iq’ij china’ b’a’ ix k’o pa le puq chajinem ri’, chi k’ut kikoj wi ichuq’ab’ rech kixtijox che no’j taq ajchajinelab’”.

Pa le tijonem ri’ xek’oji 137 chi reqa’lenel ri wokajil ajchajil tinamit, pa oxib’ ik’, rech xetijoxik xuquje’ rech xkich’ob’ juntir ub’antajil ri ya’olchajinem ri’.

Pa le b’anowem, eri taqawokajnel rech ya’olchajinem pa Amaq’ xub’ij, che xya’taj chech ri boina q’eq rech ri Fuerzas Especiales rech Policía (FEP). Jeri’, eri e ajchajil tinamit xkib’an jun nim uk’utik ri xketa’maj pa le tijonem, ri kak’is pa keb’ oxib’ q’ij.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción