Eri q’atb’altzij e k’amal b’e pa Amaq’ ketajin solinik pa Villa Nueva ri’

 

Ruk’ wa’ are taqim rilik usoliwachixik ri tzijol pa le Centro rech Mando ri k’o pa Mezquital zona 12, Villa Nueva, eri K’amal b’e Amaq’ Alejandro Giammattei, eri Ministro rech Miinistro rech Gobernación Edgar Godoy xuquje’ ri Viceministro rech Seguridad Gendri Reyes, xub’ij k’ut che ri b’iw ub’ixik kumal loq kumal ri winaqilal ri’ are wa’ utz xub’an pa le kojb’al rech ri Korlim Ya’olchajinik rech Q’atel k’ax xuquje’ Control 2 ri’.

Eri Giammattei xub’ij ri’ che e k’o 8 mil chi winaqil, xuquje’ 3 mil chik chiwinaqil ri xta kuwujil ri’, k’o ri’ 77 b’anoj tzukunem b’anom ri’ xuquje’ e k’o oxib’ chi molaj e b’anol k’ax xuquje’ e k’o nik’aj ixoqib’ xechapataq loq.

“pa keb’ wuqq’ij ri’ k’o 14 chi b’anoj kamisanik xq’atataj ri’ aretaq xmajtaj ri Korlim Tzukunem Ya’olchaiinik pa Mixco, San Juan Sacatepéquez xuquje’ Villa Nueva, jacha’ pa taq le q’ij ri’ rech junab’ir kanoq”, xcha’ ri k’amal b’e amaq’.

Rumal ri’ eri taqawokajnel rech Ya’olchajinik pa Amaq’, Edgar Godoy, xuya’ ub’ixik are wa’ utz tajin kil kumal ri winaqil ri’.

Rumal ri’ k’o jun wa’katem xb’an pa le Centro rech Cámaras rech Villa Nueva, ri are sib’alaj tajin katob’anik pa le kaq’atexik b’anol k’ax chi’. Xuquje’ pa le Subestación rech pa tinamit ri’ sib’alaj katjain ya’el uchuq’ab’ ri ya’olchajinik rumal b’iw ub’ixik kuma le winaqil chi’.

Xuquje’ eri taqawokajnel rech ya’olchajinik pa amaq’ ri’ xub’ij che k’o e k’i radiopatrullas e utz taj e are kesuk’umaxik rech kekoj pa taq le ya’olchajinik ri’.

Noticias Recientes