Eri q’atb’altzij rech ri Gobernación xkiya’ keqale’nib’al ri k’amal b’e ajchajil tinamit

Eri Ministro rech Gobernación, Oliverio García Rodas ruk’ ri Viceministro rech Ya’olchajinem Gendri Reyes, xkikoj che keqale’nib’al ri k’ak’ q’atb’altzij rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’. Eri ilb’anem ri’ are xb’antaj pa le Ministerio rech Gobernación.

Eri García Rodas, xub’ij eri nimanem man chi ke taj ri q’atb’altzij rech ri taqawokajnem ya’olchajinik pa amaq’, “rajawaxik ri’ che ri wokajil ajchajil tinamit, chi ke ri winaqilal ri’ rech aretaq kakilo jun radio patrullas are kakina’o kub’al k’u’x xuquje’ che ri ya’olchajinem kumal. Eri PNC rajawaxik jun loq’oq’eb’al chi ke ri winaqil pa Ixim ri’, are wa’ jun wokajil ri kupatanij ri ya’olchajinem pa we amaq’il ri’”.

Rumal ri’, eri q’atb’altzij xkikoj ri retalil keqale’nib’al ri’ che ri a: Edwin Ardiano che K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit, Erick Tortola, xok che Subdirector General rech Operaciones, ri Elías Rodríguez, xok che Subdirectro General kech Eqa’lenelab’, eri Héctor Mendoza, xok che Subdirector General rech Prevención ri’, ri kakipatanij uya’ik uchuq’ab’ ri b’anoj ya’olchajinem winaqil, xecha’.

Eri viceministro Ryes, xuki’kotirsaj xuquje’ xtoq’in chi ke ri k’amal b’e ajchajil tinamit ri’ rech kakiterenb’ej ri ya’olchajinem chi ke ri winaqilal ri’. “Rech kicha’ik ri ke’ok che eqa’lenelab’, rech ke’etab’an chi ke che ri are jun wi ri Ministro rech Gobernación che ri rilik ri kik’aslemam rech jujun taq eqa’lenel kekoj che keqale’nib’al ri’. Eri kupatanij ri’ are qanimam ub’anik jun etb’anem pa le katijob’exik ri e ajchajil tinamit ri’ xuquje’ ri xeqano’jij jacha’ ri kataqon wi ri taqanem ri’”.

Eri q’atb’altzij che ri kaq’ansax keqale’nib’al ri’ are rajawaxik kaya’ ub’ixik rumal ri K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, rech chinaq kakoj che comisario general xuquje’ ri k’o reta’mab’al che ri chakunik ri’, ri ujunamil rech ya’el uchuq’ab’ ri PNC ri’.


Pa k’isb’alil, eri viceministro Reyes, xkub’isaj ub’ixik che kaya’ ri’ kichuq’ab’ ri jachakunb’al rech ya’olchajinem pa amaq’, rech kaya’taj jun utzalaj ya’olchajinem winaqil kumal ajchajil tinamit, rech kachakuxik rech ub’anikil ri no’jchakunem rech rilik ronojel ri kupetisaj ri b’anoj k’ax xuquje’ ri uwach taq b’anoj k’ax ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción