Eri q’inom eta’mab’alil kuya uchuq’ab’ katijoxik e ajchajinelab’

Eri reqa’lenelab’ ri Gabinete Criminalístico kuk’ ri jachakub’al rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), xkik’is uwach ri tijob’enik ub’i’ “Demostración Científica” ri’. Pa le tz’apib’al tijonem ri’ xk’oji ri ministro rech Gobernación, David Napoleón Barrientos, ri viceministro de Seguridad, Carlos Franco, ri taqanel rech e ajchajil tinamit kuk’ ri rajtaqo’ninel ri Universidad rech San Carlos rech Iximulew (Usac).
Eri ilb’anem ri’ are xb’an we q’ij kamik pa le Escuela rech Especialidades rech zona 6.

Eri q’atb’al tzij rech Gobernación tajin kik’amom ub’e’al ri Estrategia rech TrasformaciónPolicial, ri kuya’ uchuq’ab’ katijoxik ri e no’jchakunelab’ pa juntir uwokajil ri e ajchajil tinamit. Eri ilb’anem ri’ are xb’antajik pa le uq’ijolal ri 25 ujunab’ xutz’aqatisaj ri PNC.  

Eri taqawokajnel rech ri ya’olchajinem pa Amaq’ xub’ij che ri cholchak tijonem ri’ are chi ke ri PNC, ri k’o nim upatanib’al rumal kuya’o jun nimtob’anik q’inom eta’mab’alil rech kuya uchuq’ab’ ri q’atb’al tzij xuquje’ ri b’anoj tzukno’chak rech ri Ministerio Público (MP).

 “Eri Subdirección General rech Investigación Criminal opaninaq che kasolixik ri winaqilal xuquje’ ri delegaciones internacionales, rumal ri naj opaninaq wi’ ri uchakum xuquje’ ri eta’manik chi rij kch’akul kaminaqib’, ri kub’an jun nim retalil che ri b’anoj taq tzukno’jchak pa le ukojik ri retal uwiq’ab’aj winaq ri’”, xcha’ ri Barrientos.

Ruk’ ukojik pa upatanexik we cholchak ri’ kuwa’lijsax uwach ri reta’mab’alil kch’akul kaminaqib’ pa we Amaq’, ruk’ wa’ kajaq uwach eta’mab’alil ri’ ruk’ ri tijob’enik chi rij wari’ kuk’ ri wokajilal xuquje’ ri winaqilal pa konojel ri’.

Eri Jaiem Sarabia, tijonel rch ri Usac xub’ij che katob’an pa we b’anoj cholchak ri’ pa utaqik ub’ixik pa jun wujil rech chob’oj ri’, rech kab’an katijoxik ri e ajchajil tinamit, “Ruk’ ri tijonem ri’ are kab’an utzilem chi ke 100 chi reqa’lenel ri PNC ri kak’is katijoxik xuquje’ ri kuya kiwujilal rech xek’oji pa tijonem chi ke”.

Pa we q’ij ri’ xek’oji e 250 chi eqa’lenelab’ pa tijonem ri’, e k’o achijab’ xuquje’ ixoqib’ xetijox ri’ pa Iximulew.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción