Eri Runimal K’amq’ab’ Ajchajinelab’ kakiya’ uchuq’ab’ ri b’anoj tzukunem chi kuwach kuk’ nik’aj chik ri’

Eri tzukunemb’alil, ri k’amq’ab’ kuk’ winaqil, rech q’atenik k’ax kumal k’i uwach keta’mab’alil eqa’lenelab’ ri’, are la’ kechakunik pa wokajil kuk’ keqa’lenel nik’aj chik jachakub’al rech ajchajil tinamit xuquje’ rech b’anoj tzukno’jchak ri’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ (PNC) kumal e 300 kuwach ajchajinelab’ rech ri Núcleo Central rech Intervención ri’ che ri katob’anik xuquje’ kuya’ uchuq’ab’ ri b’anoj puqchajinem pa taq uk’olib’alil qas kab’an wi k’ax ri’.

Eri 43 mil chi eqa’lenelab’ rech PNC e are kek’oji che kato’ik ri wokajil ajchajinelab’ rech ri cholchak ya’olchajinem pa k’isb’al junab’ ri, ri xmajtaj loq ub’anik pa le oxib’ q’ij rech diciembre rech pa junab’ ri’, are rech ub’anik ri q’atenik k’ax ri’, che kaqan xuquje’ chi rij kejach’ich’ kumal e ajchajil tinamit.

Eri Héctor Hernández, K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit, xuya’ utzijol che ri chak kumal e ajchajil tinamit pa juntir ri’ rech kachajixik ri winaqil pa taq ri nimaq’ij petinaq ri’.

 “Rumal ub’anik ri tzukno’jchak ri’ kojtajin che rilik ri kab’an wi ri ya’olchajinem kumal ri wokajil ajchajinelab’ ri’ xuquje’ rumal ri núcleo central rech intervención ri’, ri ko nim tzukunem chajineik kaki’an ri’ pa tinamit rech kakichap loq ri e ajb’anol k’ax ri’, ri taqom chik kachapik ri’”, xcha’ ri Hernández.

Pa k’isb’al ri’, eri q’atb’al tzij rech ajchajil tinamit, xkib’an jun sik’inem chi ke ri winaqil rech chakitzuj loq ri b’anoj k’ax kakilo kab’an chi ke, pa le 110, pa le 1561, xuquje’ ke’opan b’a’ che ub’ixik pa taq kik’olib’al e ajchajil tinamit.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción