Eri Tercer Viceministerio ruk’ ri UPCV xkib’an kanimaq’ij ri puq xk’is katijoxik rech ri Centro Recreativo Pirámide ri’

Eri Tercer Viceministro rech Q’atel k’ax, Carlos García Rubio, ri Q’atol chak rech ri Unidad rech ri Prevención Comunitaria rech ri k’ax ri’ (UPCV), Ronald Portillo, xuquje’ kuk’ rajchomanelab’ ri Ajkalte’ib’ rech Villa Nueva xuquje’ Villa Canales ri’ xuquje’ ri Viceministra rech Educación Extraescolar, xek’oji pa le nimaq’ij k’isb’al uwach katijoxik kib’ ri Segunda Promoción rech Bachilleres rech Ciencias y Letras, xuquje’ pa Tijonem rech ri IX Promocion rech ri Programas rech Educación rech Correspondencia kech Ri’jab’ ri’ (PEAC) xuquje’ rech ub’anikil Educación Media, are la’ maltyox chech ri k’amol ub’e q’atoj chak rech Escuelas Seguras pa le Modelo rech Convivencia Ciudadana kech ri Centro Recreativos Pirámide.

Eri nim patanel García Rubio xub’ij che xk’is uwach ri loq’ cholchak ub’i’ Centros Recreativos Pirámide ri xub’an ri’ le ub’elej Puq Ajtijoxel che ri xkik’is ri tijonem ri’, rech xub’an utzilem chi kech e 176 chi alab’om alitom rech taq ri tinamit rech Villa Nueva xuquje’ Villa Canales, pa le b’anoj kowonem rech uch’ob’ik ukojik ri chakub’al k’o ri’ rech are kakikoj pa le katijonik ri’.

Xub’ij chik che ri winaqib’ e ri’j chik k’ax ri’ kakitijoj kakik’is uwach ri tijob’enik rech bachillerato wene’ jun nim b’anoj tijonem ri’ rech kakich’ob’ ketaqb’enik ri’ xuquje’ eri centros Pirámide ri’ are kakiya’ ri tijonem ri’ pa le Unidad rech ri Prevención Comunitaria rech ri k’ax (UPCV) ri xb’antaj pa komon kuk’ ri q’atb’al tzij rech taq tinamit rech katanab’ ta b’anoj uchak ri centros ri’.

 “Eri centros ri’ e are ketijon chi rij taq ukojik jalajoj chokonsab’al xuquje’ rech kakik’is ub’anik katijoxik ri’, rumal ri’ kaqaki’kotirsaj kuwach ri winaqib’ che ri tajin ketob’an ruk’ taq ri centros rech tijonem rech are la’ kub’an chi kech rech kakitijoj na kib’ ri’ wene’ rech kakiriq kichak ri’ ri are la’ ya’talil rumal ri Ministerio rech Tijonem”, xcha’ ri Tercer Viceministro ri’.

Xub’ij chik eri xutaq ub’anik ri Ministro rech Gobernación, Gendri Reyes Mazariegos, ruk’ ri Tercer Viceministerio rech ri b’anoj q’atenik k’ax ri’ xuquje’ rech katzukux kachomaxik ri winaqil rech kaya’taj ri chakub’al chi kech rech are la’ kakikojo pa taq le cholchak rech kakitijoj kib’ ri’. 

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción