Eri ub’anikil q’atel k’ax k’o k’i molaj e b’anol k’ax xechapataj loq rumal

 

Pa le Nimrachoch Tinamit k’o jun ya’oltzijolinem xkiya’ wi loq ub’ixik ri xb’antaj pa le Korlim rech Ya’olchajinik ri xnajtib’ waqib’ q’ij pa Mixco xuquje’ San Juan Sacatepéquez, chi’ k’u ri’ eri winaqil pa awalik xkiya’ loq ub’ixik ri’ xuquje’ chi’ xechapataj wi loq e 31 chi e b’anol k’ax e oxib’ chi ke e winaqil kepe naj, k’o k’aqb’alil xraqataj chi’ xuquje’ xq’atexik jun molaj b’anol k’ax pandilla rech ri Barrio 18.

Eri viceministro rech Ya’olchajinik Gendri Reyes, xuya’ utzijol chi rij ri utz xb’antaj pa le Korlim rech Ya’olchajinik ri’ chi’ k’u ri’ e k’o molaj b’anol k’ax xechapataj loq xuquje’ e ajtoq’inel pwaq, “eri tob’anik kumal ri winaqilal che ri PNC are ri’ ri qas xtob’anik pa le cholchak ya’olchajinik xb’antaj pa waqib’ q’ij pa Mixco xuquje’ pa San Juan Sacatepequez” ri’.

Rumal ri’ eri k’amal b’e tunul ri’ xuquje’ ri K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit, Ervin Mayen Veliz, xuya’ ub’ixik che k’o tzukunik xb’an pa taq ja k’olib’alil, e k’o 31 chi winaqil xechapataj loq, e k’o oxib’ salvadoreños xuquje’ colombianos xechapataj loq rumal b’anoj k’ax tajin xkib’an pa we amaq’, k’o oxib’ k’aqb’alil xuquje’ k’o lajuj kejch’ich’ ri’, xuquje’ k’o 53 chi ch’awib’alil xraqataj loq.

Xuquje’ xuya’ ub’ixik che ri tzukunem ya’olchajinik are xb’antaj pa le wokja pa Mixco che ri qas e k’o wi ri pandillas, rumal ri’ xub’ij chik che ri Comisaría 16 man kutanab’o ta uwach ri ya’olchajinik rech uq’atexik b’anoj k’ax chi’, rumal ri b’iw ub’ixik xya’taj loq, rumal ri’ ketajin che uchakuxik uwach kuk’ ri wokajil rech investigación criminal pa komonchak ruk’ ri Ministerio Público ri’.

Eri chakunik ri’ katajin k’ut ruk’ katob’anik ri winaqilal pa tinamit pa awalik ri’ pa le uq’axik loq katziijol ri b’anol k’ax e ajtoq’inel pwaq ri’, kuk’ ri nik’aj chik e ajb’anol k’ax ri’.

Xuquje’ eri q’atb’altziij rech Gobernación xuquje’ rech ri PNC, xkib’ij loq che ri ub’anikil ri ya’olchajinik xuquje’ ri rech q’atenik b’anoj k’ax ri’ are katajin ri’ jacha’ ruk’ ri chomatal kab’an pa taq le wokja chi’ xuquej’ are wa’ katerenb’ex ub’anik ri’ rech kachupisaxik ri tz’ib’atal kumal ri pandillas chi’.

Eri b’anoj tzukunem ya’olchajinik kumal e ajchajil tinamit ri’ are kuya’o ub’anikil joremal jikomal chi ke ri winaqilal kechakun ri’. Pa k’isb’al eri q’atb’altzij xkiya’ loq ub’ixik che are wa’ nab’e uwach tzukunem ya’olchajinik ri’, rumal ri’ katerenb’ex upatanixik ri b’iw ub’ixik loq kumal ri winaqilal. Kaqamaltyoxij rumal kakib’ij loq pa awalik pa le ch’awib’alil 110 xuquje’ pa le 1574 chi’ k’u ri’ tajin kak’ul wi uwach ri awal ub’ixik loq.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción