Eri Unidad rech Asunto Internos rech ri Taqawokajnem Ya’olchajinem pa Amaq’ xkik’is ri junab’ ri’ ruk’ nima’q taq riqonem ri’

Eri utaqim ub’anik rumal ri Unidad rech Asuntos Internos rech ri taqawokajnem rech ri Ya’olchajinem pa Amaq’ xuquje’ are la’ rech kunimaj ub’anik kachajixik rech kakib’an ri utz kichak ri reqa’lenel ri direcciones generales che ri kiwokom uwach ri Ministerio rech Gobernación, rech uq’ab’ilal xuquje’ ri Rajchak ketajin pa le Nimrachoch ri Taqawokajnem Ya’olchajinik ri’, xcha’ ri rajk’amol ub’e Nery Marín.
Xub’ij che ri chajinem ri’ are la’ qas runimal uwach ri Ucholchak Upatanem ri Ministro Gendri Rocael Reyes Mazariegos ri’, ri sib’alaj xuya’ utzijoxik che pa enero kanoq k’a pa we q’ij kamik ri’ k’o kak’al laju chi b’anoj solinem b’anom pa taq ri uq’ab’il taqawokajnem ri’.

 “E solinem b’anom ri’ are ri kab’an ri’, rech uterenb’exik xuquje’ rech kilik we kub’sib’al k’u’x ri chajinem b’anom ri’ kumal konojel ri reqa’lenel ri Wokajil Ajchajil Tinamit, (PNC), kumal reqa’lenel ri Wokajil Japache’ Tz’apib’al ri’ (SP) xuquje’ kumal ri rech taq ri direcciones generales ri’”, xcha’ ri Marín.

Xub’ij k’ut che ri solinem b’anom ri’ are la’ rech xachb’ilaxik ri utaqik ri b’anoj solinem chajinik rumal ri Inspectoría General rech ri Sistema Nacional rech Seguridad ri’.

Eri Direcor Marín ri’ sib’alaj xuya’ utzijolil cheri uwach taq ri chakunem xb’antaj pa we junab’ ri’ are xb’antaj kowonem xunimaxik ub’anik wajxaqlajuj chi Solinem ri’ xuquje’ ruk’ wujqlajuj chi Uterenb’ex chajinem ri’ pa ronojel k’ut k’o 35 xb’antaj ri’, xuquje’ k’o oxib’ chi solinem xb’an pa taq nik’aj chik ya’olchajinem tzukunik ri’ xuquje’ k’o wuqub’ chi solinem chik xb’antaj ri’ pa ronojel k’ut k’o jo’lajuj b’anom ri’, eri chi ke ri eri kak’al lajuj ri’ are la’ xb’ixik xb’antaj pa we junab’ 2021 ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción