Eri Viceministro xopan pa usolixik ri korlim ya’olchajinik ri’

 

Eri viceministro rech seguridad, Gendri Reyes, xopan pa usolixik ri b’anoj tzukunem ya’olchajinik katajin ri’ uwch ri Korlim Ya’olchajinik katajin pa le zona 18 xuquje’ pa San Pedro Ayampuc ri’.

Eri Reyes xuya’ ub’ixik che ri taqim are uq’atexik b’anoj k’ax chi’, rumal k’ut eri zona 18 ri’ are jun chi ke ri k’olib’alil che ri qas kak’ulmataj wi b’anoj k’ax, chi ke taq winaq ri’.

“Kojtajin k’ut che usolixik ri b’anoj tzukunem ya’olchajinik ri’, ri chomam uloq k’a pa te riqb’alil ri’, rech ub’anik utzilem chi’. Are wa’ utz uwach kub’an ri’ pa jujun taq q’ij ri’, rumal ri’ kaqab’ij chi ke ri winaqil che chakiya’ loq ub’ixik ri b’anoj k’ax kakilo kab’an chi’”, xcha’.

Pa le b’anoj tzukunem ya’olchajinik ri’, eri wokajil ajchail tinamit k’o 100 chi b’anoj tzukunik ketajin che ub’anik ri’, chi’ k’u ri’ e k’o lajuj chi winaqil xkichap loq, xuquje’ ruk’ k’aqb’alil ri’.

Noticias Recientes