Eri viceministro rech Gobernación, Elmer Sosa, xuya’ utzijol che xunimax k’ut ub’anikil uwach ri ya’olchajinik chi’, rech xq’atexik ri b’anoj ch’oj chi’ pa Santiago Atitlán, Tzóloja’ ri’ xuquje’ rech man k’ot chik uwi’ b’anoj k’ax xb’an tane chi’. 

“Eri molin ib’ chomanik chi’ are xb’anik rech xekamisax ta ri eqa’lenelab’ chi’, je ri’ ri q’atb’altzij kuk’ ri winaqilal chi’” xcha’ pa le Canal Antigua.

Xuquje’ xub’ij chik che e k’o e waqxaqib’ eqa’lenel ajchajil tinamit xesax pa kiq’ab’ le e ajcho’j ri’ ri xeraqataj ri’ pa le k’olib’em chajinik chi’ aretaq ri winaqilal chi’ xe’opan che kichapik rech xkaj xkik’ato chi’ xuquje’ rumal ri’ katajin k’ut rilik chinaq ri xkitukuj jun b’anoj ch’oj ri’ chi’, xcha’.