Eri wokajil ajchajil tinamit k’o tzukunem xkib’an pa k’i taq k’olib’alil pa we amaq’

96

Are rech kaq’atexik ri elaq’omab’ e ajb’anol k’ax, pa kiwokajil ri Fuerzas Especiales, ri Subdirección General rech Investigación Criminal xuquje’ ri Nimwokajil Jachakunb’al rech Ajchajil Kajulew k’ache’laj rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), sib’alaj ketajin che tzukunem ya’olchajinik pa jalajoj taq k’olib’alil pa we amaq’, rumal ri’ xkib’an tzukunik pa taq le ch’ich’ rech erelwinaq, chi ke kejch’ich’ xuquje’ chi ke taq nik’aj chik ch’ich’ keb’inisax ri’.

Eri jun chi ke ri tzukunem are xkib’an pa le kilómetro 15, pa le Molino de las Flores, pa zona 1 rech Mixco, chi’ k’u ri’ eri e ajchajinelab’ sib’alaj xkitaq kiwujilal ri e ajb’inisal taq ch’ich’ ri’, jeri’ chi ke ri e ajb’inisal ch’ich’ rech erelwinaq xuquje’ kejch’ich’ ri’ are rech uq’atexik b’anoj k’ax che kik’aslemal ri winaqil pa tinamit ri’.

Xuquje’ eri wokajil ajchajinelab’ ri’ k’o jun chik tzukunem xkib’an ri’ rech xkita kiwujilal ri winaqil e ajb’inisaxel pa taq le ch’ich’ rech erelwinaq pa taq tinamit xuquje’ are rech uq’atexik uq’axik jastaq maj pa usaqil ri’.

Pa le kilómetro 72 nimab’e interamericana, eri e ajchajil tinamit xuquje’ sib’alaj xkita kiwujilal ri e ajb’inisal taq ch’ich’, kejch’ich’ xuquje’ ri ch’ich’ rech erelwinaq ri’, rech uq’atexik taq b’anoj k’ax ri’.

Eri e ajchajil tinamit rech pa tinamit rech Jalapa xkiya’o utzijol che k’o jun tzukunem xkib’an chi’ rech xkita we k’o pa saqil kiwujil ri e ajb’inisal ch’ich’ pa le km 175 pa nimab’e kab’e pa Agua Blanca, are wa’ rech uq’atexik b’anoj k’ax chi’ xuquje’ are rech k’o ya’olchajinik chi ke taq ri winaq chi’.

Eri tzukunem ya’olchajinik ri’ are wa’ rech kaq’atexik ri b’anoj taq k’ax chi ke ri winaq chi’ aretaq keb’e pa chakunem ri’.