Aretaq xb’antaj kopanik pa ch’ab’enik chi’ kumal e oxib’ taq ajtijonel rech k’isb’al chik b’anow tijob’enik pa Eta’manem Ajpuqno’jib’al pa Nimatijob’al Mariano Gálvez e are k’ut xkiya’ pa k’utem ub’anikil ri jun nuk’wokaj ya’olchajinik ri kuya’ nimtob’anik chi ke ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ rech k’o jun nim loq’ ilb’al kakib’an pa taq riqb’al ri’, pa aninaqil, jeri’ rech kakoj le ub’anikil pa taq le chak patan ri’ xuquje’ rech k’o ya’b’al ub’ixik panoq pa aninaqil ri’, rumal ri’ eri viceministro Walter Girón sib’alaj ki’kotem che rumal kurilo che ri Nimatijob’al tajin kunimaj uwach ri chak patan pa tinamit kuk’ ri winaqilal ri’ xuquje’ pa kino’jixik ri keta’mab’alil ri rajtijoxel ri’ pa le b’anow chak kuya’o utzilem pa le Ya’olchajinik chi ke ri winaqilal ri’.

We jun cholchak ri’ are k’o jun Uwachwujil Kemamtzij ri rech kakoj pa taq le e ajno’jinel ch’a’wib’alil ri’ pa le chupam k’ut eri jun eqa’lenel chajin tinamit rech kakowinik k’o kuya’ panoq ub’ixik chinaq eqa’lenel chinaq wokajil chajinelab’ xe’ilow rech ri ya’b’al ub’ixik ri’, xcha’ ri Girón.

Xub’ij chik che ri ya’b’al pa aninaqil ub’ixik ri’ are jachatil uwach ri’, k’o ya’om pa unab’ijsaxik uchomaxik ri’ kumal ri wokajil ajchajil tinamit ri’ pa jikom ub’anikil ri’. Eri uya’tajik pa kiq’ab’ ri jun tzijol rech ri’ ri karaqataj wi’, xuquje’ chinaq winaq uk’aslemam wi, are wa’ kuya’ pa saq che ri nuk’wokaj uya’ik pa saq kumal ri q’atb’altzij ri’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, are rech kab’antaj kowinem uya’ik pa saq ri rajilab’alil pa uq’ijol ri’, ri kak’ulmataj wi xuquje’ ri b’anom wi ri k’ax ri’.

 “K’a pa le Viceministerio ri’ kaqapaq’apa’ uwach we jun cholchak ri’ le kojom le no’jb’anem pa le uya’ik uchuq’ab’ ri Ya’olchajinik Winaqilal ri’ xuquje’ kaqaki’kotirsaj uwach ri eta’manel ajpuqno’jinel Karen Hernández xuquje’ ri Decano Arias kuk’ ri puq e ajtijoxela’ che ri xe’opan pa kib’i’ konojel ri kachib’il taq le e lajuj ajtijoxel chik xuquje’ are wa’ sib’alaj utz rilik ri keta’mab’alil ri’ che ri xkipatanij ub’anikil rech kakoj ri’ kumal ri eqa’lenel rech ri PNC, che ri e k’o pa le lajuj puq uwaq ik’ pa le tijob’enik pa le reta’mab’alil ri Ingeniería rech Sistemas ri are wa’ kuwa’lijsaj uchuq’ab’ kichak patan ri’ e ajchajin tinamit ri’ ri no’jim ketajin che reta’maxik ri no’jb’anikil ri’ pa le uchomaxik ya’b’al utzilem chi ke ri winaqilal ri’”, xcha’ ri Viceministro rech Tecnologías.

B’anow chomanik pa aninaqil xuquje’ sib’alaj utz

Eri Jesús Santiago Chávez Mejía ri k’o ajtijoxel pa le k’isb’al tijonem rech ri Ingeniería rech Sistemas rech Información xuya’ ub’ixik ucholajil ri kutaqij ri jun kojb’al are rech kuya’ nimtob’anik che ri wokajil ajchajil tinamit rech pa aninaqil kachomaxik ri rajawaxik chi ke ri winaqil ri’.

Eri ub’ixik ucholajil ub’anik kakojik ri jun kojb’al ri’ are xuya’ ub’ixik che k’o etab’anik xb’an pa le Comisaría 34 rech Retalhuleu chi’ k’ut xkil wi ronojel taq uwach b’anikil rech utz pa le ukojik ri’ rech kuya’o pa retal rech ub’inisaxik ri cholchak ri’ le xmajtaj ri’ xuquje’ ri k’o chik pa jun 100% ri’.

 “Eri uj kojtajin che reyexik rech kya’ pa jaqemtzij chi rij rumal ri Ministerio rech Gobernación rech k’ut wexa’ k’o jun k’exnik karaj chi rij ri’, xuquje’ rech wexa’ k’o kasuk’umax ri’ wene’ k’o kakoj chik chi uchi’ ri’”, xcha’ ri Chávez.

Eri Chávez ri’ xuquje’a ri are uwinaq ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xuya’ ub’ixik che ri jun kojb’al ri’ are k’o nim kupatanij pa le ub’anikil jun ch’a’wib’alil eqam ri’ chupam wa’ ya’talil pa retal rech wexa’ k’o kaya’ panoq ub’ixik pa aninaqil ri’ aretaq wexa’ k’o ri kak’ulmatajik k’o kaya’ loq ub’ixik rumal ri jun winaq tane’ are wari’ man tojom taj, are wa’ uwachwuj pa kemamtzij ri’ ri ya’talil karaqataj pa jun uk’olib’alil ri’.

Qaraj k’o komonchomanik rumal ri Nimatijob’al Mingob ri’

Rumal ri’ eri Ingeniero Jorge Arias, Decano rech ri Facultad rech Ingeniería en Sistemas, xuya’ ub’ixik ucholaj chi rij ri kopanik pa le Mingob’ ri’ are rech xe’opan che uk’utik uwach ri cholchak ketajin che ub’anik pa taq ri tinamit rech Retalhuleu, kumal taq ri ajtijoxel rech ri k’isb’al tijob’enik pa le nimatijob’al ri’ xuquje’ xkechb’ej rech xkimaltyoxij che ri PNC pa Retalhuleu rumal xkijaq ripwerta pa le kojb’al rech ri jun no’jchakub’al ri’ chuwe’q kab’ij ri’.
Eri kopan pa le nimq’atb’altzij rech Tecnologías are kujaq’ ub’e rech jun nimb’anow okem rech pa le facultad rech Ingeniera en Sistemas ruk’ ri Ministerio rech Gobernación rech uya’ik uwach taq no’jtob’anem ri’, loq’ no’jinik xuquje’ ruk’ kojb’al cholchak ri k’o nim utzilem kuya’ pa le ya’olchajinik chi ke ri winaqilal pa amaq’ tinamit ri’.