Aretaq xya’taj ub’ixik ri ya’olchajinik tzukunik kumal taq ri molaj e ajchajinelab’ rech ri Sub Dirección General rech  Investigación Criminal ri’, pa le kichapik ri nik’aj elaq’omab’ e ajtoq’inel pwaqil ri’, are ri’ xuya’ ub’ixik rumal ri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, eri xechapik ri’ jachatil kuwach ketaq pa taq japache’ tz’apib’al pa we amaq’ ri’.

Eri uwach ri ch’ob’onem chomanik chi rij ri’ are ri’ kaya’ ub’ixik chuwach ri q’atol tzij ri’, rech b’a’ eri xechapik ri’ e are kejachik pa taq le japache’ ri’ kojpa’ xuya’ ub’ixik ri Ministro ri’.

En k’u ri’ ri e ajpache’ keraqataj pa Mariscal Zavala, eri Rivas Lara xuya’ ub’ixik che katajin che uta’ik chuwach ri ajq’atol tzij rech keyak nik’aj chik ja tz’apib’al pa le Japache’ rech Matamoros ri xtz’apix kanoq pa k’isb’al rech junab’ir ri’, rech b’a’ k’o japache’ tz’apib’al keyak chi’ rech k’o ketz’apix wi nik’aj chik e ajpache’ ri’.

 “K’o jun Q’atom Nuk’chomaik nujuch’um uwach ri’ rech kayak jun japache’ rech tz’apib’al chi’” xcha’.

E chi rij k’ut xchapik ri k’amal kb’e pandillero Marcos Estrada Ortiz, are kab’ix “ri Schark” che, eri taqawokajnel ya’olchajinik pa amaq’ xuya’ ub’ixik che are jun q’es taqanel chi ke ri Barrio 18 ri naj junab’ chik are taqanel chi ke nik’aj Crazy Rich, are jun molaj b’anol k’ax ri qas keq’i’taj chi ke ri’.

Xuki’kotirsaj kichak patan ri mojaj taq e ajya’lchajinik ri’

Eri Rivas Lara xrechb’ej aretaq xopan pa ch’ab’enik pa le K’amoj b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ rech xopanik xuki’kotirsaj kuwach konojel ri eqa’lenelab’ e ajchajil tinamit ri’ rumal taq ri b’anoj tzukunik xkib’an ri’, ri xa’rumal ri’ xopanik xe’uk’utu pa le q’axal tzijolinem ri’ rech xuya’ pa utzijoxik ri ub’anik b’anoj tzukunik xkib’ano ruk’ ub’anikil kichapik nik’aj elaq’omab’ b’anoj k’ax ri’.

 “Pa juntir b’a’ eri tijob’al chuq’ab’ pa komon kumal taq ri wokajil ajchajil tinamit ri’, are k’ut qas xuya’ jun nim q’atenik che ri jun molaj b’anol k’ax kamisanik ri’ xuquje’ ruk’ wa’ kichapik xb’antajik are wa’ uwachinik ri tzukunik kaya’ ub’ixik chi ke konojel ri winaq tinamit ri tajin kakeye’j ri’”, xcha’ ri Ministro.