Are yab’al uchokonsab’al uchuq’ab’ ri tob’chakub’al che ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), eri viceministro rech Tecnologías rech yab’al tzijol xuquje’ tzijob’enik rech Gobernación, Walter Girón Figueroa, xya’ pa k’utik che ri taqawokajnel rech ya’olchajinik pa amaq’, Franscisco Rivas Lara, xuquje’ chi ke ri q’atb’altzij rech ajchajil tinamit ri’, xuya’ utzijoxik chi rij ri k’ak’ chakunb’al kuya’ na ri’ ri Sistema Automatizado rech Identificación rech  Uwi’q’ab’aj ri’ (AFIS, ub’i’ pa inglés).

Eri ch’ob’otal chak ri’ rumal ri Girón Figueroa xub’ij che ri tob’chakub’al ri’ are kusik’ij ri Wujil rech B’insal Ch’ich’ ri’, xuquje’ kukowinik kuk’ol retal uwi’q’ab’aj ri wnaq ri sib’alaj ketzukuxik kiwam kib’ ri’ kojpa’ ri e ajb’anol k’ax aretaq kasolixik kib’i’ kitzijol chi’ k’ut keq’aljin wi rumal k’o kitzijol chupam k’ut.

Chuwach k’u ri’ eri viceministro Girón, xutzijoj che: “are wa’ xuya’ pa k’utik chi kuwach ri q’atb’altzij ri’ ri uya’ik uchuq’ab’ ri ya’olchajinik kumal ri PNC ruk’ jun tob’chakub’al ri’, xuquje’ xub’ij che xya’taj tzijolil chupam ri chokonsab’al ri’ rumal uk’amom b’i chupam jun GPRS, pane’ b’a’ man k’ot Wifi che, kukowin k’ut kutzukuj ri tzijolil pa le chokonsb’al ri’”, xcha’.

Eri AFIS kukowin k’ut kuk’utu rech kichap ri winaq ri’, xuquje’ rech kuta panoq utzijolil ri’, xuquje’ rech kujunumisaj uwi’q’ab’aj ruk’ rachib’al ri winaq ri’, are ri’ ya’talik rech kakojik rumal ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ (PNC) ri’.

Eri 90 tob’chakub’al ri’, 24 che xkoj pa taq ri comisarías pa taq ri tinamit pa we amaq’ ri’ xuquje’ k’o 66 kojom pa taq k’olib’em ya’olchajinik tzukunik ri’ kumal ri e ajchajil tinamit ri’.