Are katajin uya’ik uchuq’ab’ ri ya’olchajinik pa Santa Catarina Pinula,  rumal ri’ eri viceministro rech Q’atel k’ax, Axel Romero,  are jun xsik’ixik pa le molin ib’ kumal ri Komonchomanelab’ rech K’iyemal kumal q’atb’altzij pa tinamit ri’ je ri’ xuya’ ub’ixik che pa le molin ib’ kuk’ ri e ajkalte’ib’ rech k’i taq tinamit chi’, rech uya’ik uchuq’ab’ ri ya’olchajinik rech q’atel k’ax chi’.

Eri Romero, xuya’ ub’ixik che pa lunes petinaq ri’ kajach k’ut ri chomb’al tinamit rech q’atel k’ax chi’, ri uwokom uwach taq ri chakunem rech k’o ya’olchajinik chi ke taq ri ixoqib’ kuk’ ri ak’alab’ ri’, ruk’ wa’ jun cholchak ri’ are pa komonchak kab’an ri chomanik kumal ri q’atb’altzij ruk’ ri uk’u’x taqawokaj chi’.

“Kojtajin k’ut che ukojik jun b’anow tijonem rech chomab’al tinamit ri’ le are nab’e kaya’taj pa le juyub’ tinamit ri’ pa we junab’ ri’, ruk’ wa’ are qachomam uj rech kakojik jun ub’eyal chak patan pa q’atb’altzij ri’ ruk’ ri uchomaxik ri tinamit ri’ xuquje’ eri chakunik rech taq kichomanik q’atb’altzij ri’ ruk’ jujun taq ajkalte’ib’ ri’”, xcha’ ri Romero.

are wa’ kab’anik pa jujun taq q’atb’altzij ri’ xa’rumal jalajoj taq uwach le rajawaxik chi ke ri’ xuquje’ chi jujunal ri’ k’o jun cholchak pa taq q’atb’altzij ri’, rech kak’am uwach pa taq ri Komonchomanelab’ rech taq K’iyemal ri’.

Eri taqawokajnel xuquje’ xuya’ ub’ixik che ri chak ri’ che ri jachom rumal ri Ministerio rech Gobernación ri’ are ri’ ri rech taq kib’anom ri comisarios pa tinamit ri’.