Eri k’o pa uk’exel ri ministro ri’, Mario Álvarez, xuya’ ub’ixik che ri Gobernación ri’, pa le uchak patanil ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), we kamik katajin che uya’ik nim tob’anik ya’olchajinik chi ke ri 17 e ajkalte’ib’ ri’, ri kib’im loq katajin kikamisaxik ri’.

Eri Álvarez xuya’ ub’ixik che chi kijujunal k’ut choman kij che e k’o pa k’ax ri’, rech ri’ xilik e nikpa’ che eqa’lenelab’ ketaq b’ik che kichajixik ri’ xuquje’ rech kechajin chi ke ri e ajkalte’ib’ ri’.

“Xetaqataj k’i b’ik ri b’anow taq tzukunik chi rij le ukamisaxik ri ajkalte rech Rabinal, Baja Verapaz rachi’l ri ukonsejal ri’, k’o chi b’a’ jujun taq q’alajisab’al chi rij ri’ xuquje’ k’o chik jun k’aqb’al xraqataj ri’ ri qaraj are xkoj pa le k’aqanik b’anow k’ax ri’”, xha’ ri taqawokajnel ri’.

Xechapataj k’ut ri nik’aj kamisanelab’ che ri xkikamisaj ri ajb’insal ch’ich’ ri’

Rumal ri’ eri Subdirector General rech Investigación Criminal, Stu Velasco xuya’ ub’ixi che sib’alaj katajin utoq’ixik le tzukunem chi kij ri xekamisanik ri ajb’insal ch’ich’ rech erelwinaaq pa tinamit ri’, rumal ri’ eri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), xkowinik xe’uchapo e waqib’ chi kamisanelab’ ri’, kab’ixik e are xeb’anow ri kamisanik, pa taq le keb’ q’ij kanoq ri’.

“K’o b’a’ jun nim ya’olchajinik pa taq le nimab’e che ri ke’ok’ow wi ri ch’ich’ ri’ xuquje’ kojtajin che kikojik ri e ajsak’ajil tzukunem chi rij ri’. Eri qas k’o pa unimal chomanik ri’ are chi rij ri b’anow elaq’ toq’inik pwaq ri’ xuquje’ rech kaq’atexik kikamisaxik ri ajb’insal ch’ich’ ri’” xcha’ ri Velasco.

Eri xq’axataj ub’ixik pa le jun molin ib’ ri’ kuk’ ri keb’ ajpatanelab’ ri’, kuk’ ri diputados rech ri bancada Alianza Ciudadana, rech ub’anikil uch’ob’ik chomanik chi kij taq ak’alab’ e sachinaq ri’.