Rumal xya’taj utzijol ri taqanik rajilab’ 557-2015 rumal ri Ministerio rech Gobernación, ruk’ ri utob’anik ri Ministerio rech ri Defensa Nacional, xukojo keb’ tz’apib’al rech japache’ kech’ ixoqib’ pa le kik’olib’al ajchajil amaq’il ub’i’ Mariscal Zavala, rech ketz’apix ixoqib’ pache’ chi’.

Rumal ri’ eri viceministro rech Seguridad, Elmer Sosa xuya’ utzijol che ri área “A” are kakojik che kitz’apib’al achijab’ rech keye’m q’atoj tzij chi kij ri’ chi’ k’ut e 114 winaq ke’uq’i’o.

En k’u ri pa le área “B” are rech ketz’apix achijab’ pa jun che pa jun chik e ixoqib’ ketz’apixik chi’, are rech ketz’apixik chi’ ri rech kakeye’j kaq’attzij chi kij ri’.

 “Qas kanimax k’ut uwach ri tatab’em pa le japache’ ri’ rech qas kechajixik ri e ajpache’ e tz’apim chi’ k’ut. Are wa’ kak’utunik rumal ri xutaq loq unimaxik rumal le nan Ministra rech Gobernación xuquje’ eri jun ukab’ chik uwachtijonem ri’ are ri katajin uchomaxuik ruk’ le nima q’atb’altzij rech suk’umalil ri’, rumal ri katajin kak’ulmataj pa taq le tz’apib’al japache’ ri k’o pa le zona 1” xcha’.

Eri Sosa xub’ij che we nik’aj ajpache’ ri’ kek’oji ri’ pa taq tz’apib’al ri’, e are ri e ajpache’ ri e pa kamib’al ri’.

Nota: Génesis Agustin
Fotos: Tatiana Valenzuela