Are taqim k’ut nimaketijoxik ri eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ (PNC), rumal ri’ eri Ministro rech Gobernación Francisco Rivas Lara, xuya’ ub’ixik che katajin uchomaxik rech kakojik k’ak’ taq nimatijonem pa le Universidad rech Occidente xuquje’ pa le Universidad rech San Carlos rech Iximulew ri’.

Eri Rivas xub’ij k’ut, che ri uwach chomanik rech b’anow nimatijonem ri’ chi rij ri ya’talil winaqil ri’, chi rij ub’anikil taq b’anow ri’, chi rij q’axaltzijol pa nim ub’eyal ri’, chi rij b’anow ch’ob’ow rech tzukunem chi rij taq ub’anikil kamisanik k’ulmam ri’.

“We nik’aj wokib’al ri’ kech ri’ le eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ ri e k’o pa uwokajil taq jacha’ ri’: le División Especial rech b’anow tzukunem chi rij taq kamisanik ri’, rech je’lalil ub’eyal taq b’anow tzukunem, chi rij ri ub’eyal ub’anikil q’axaltzijol ri’, chi rij comando Antisecuestros xuquje’ rech nik’aj chik uq’ab’ taqawokajnem ri’”, xkub’isaj ub’ixik ri taqawokajnel ri’.

Xuquje’ xuya’ ub’ixik che ri nuk’chomanem rech tob’anik ruk’ ri USAC k’o chik pa uk’isb’alr ech ri’ xuquje’ are eyem chik kajuch’ uwach pa ik’ marzo petinaq ri’ “are rech b’a’ eri eqa’lenelab’ ya’talil we jun nim utzilem che chi rij ri tijb’en ib’ ri’, rech kakik’is uwach ri licenciaturas, maestrías xuquje’ ri doctorados, are wa’ uwach ri katajin uchomaxik ub’anik rumal ri Ministerio rech Gobernación pa le uk’isik katijoxik ri eqa’lenelab’ rech ri PNC ri’”.

Eri choman pa le rech ri Nimatijob’a rech Occidente, eri taqawokajnel ri’, xuya’ ub’ixik che xmajtaj k’ut ri tijob’enik rech uxo’l eta’manik ri’ chi’ k’u ri’ ketatb’en wi e 100 chi eqa’lenelab’ rech ajchajin tinamit ri’.