Ruk’ taq xojoj xuquje’ ub’ixik utzalaj taq tzij chi rij ri k’aslemalil pa joremal xuquje’ chi rij majun kuwach ajb’anol k’ax ri’, e 60 chi ajtijoxel rech waqxaqib’ tiojb’alil rech Ciudad Quetzal, xkik’is ni nab’e uwach cholb’al chak patan ri’ rech ri Reta’maxik Kiq’atexik Kuwach B’anol k’ax (GREAT, ub’i’ pa inglés), xb’antaj rumal ri Subdirección General rech Q’atel k’ax rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), xuquje’ ruk’ utob’anik ri Estados Unidos rech Norteamérica ri’.

Eri cholb’al chak patan ri’ are xnajtib’ oxib’ ik’ ri’, chi’ k’u ri’ e kab’lajuj chi eqa’lenelab’ rech ri comisaría 16 xetob’anik pa le ya’oltijonik xb’an che pa jumul pa taq jujun wuqq’ij chi ke taq ri ajtijoxel ri’.

Eri José Antonio Tzuban, subdirector rech q’atel k’ax rech ri PNC, xutzijoj che pa le oxib’ ik’ rech xya’ik ri k’uttijonem ri’ are utz ukojik xb’anik rech xetijoxik ri alab’om alitom ri’ “rumal k’ut xuya’ ub’ixik pixb’anik chi ke rech ke’ok ta kuk’ ri nik’aj molaj b’anol k’ax ri’, xa’rumal k’ut eri alab’om alitom e are ajchakul rech kik’aslemal rech chuwe’q kab’ij” xcha’ ri Tzuban.

Eri ajtijoxel Mynor Morataya, xub’ij eri cholb’al chak patan GREAT ri’ are k’o  nim kupatanij chuwe’q kab’ij, “xa’rumal are rajawaxik kub’an chaqe rech kaqaq’atij kuwach nik’aj b’anol k’ax ri’, rech pa utzilem kujk’oji pa taq qak’aslemal chuwe’q kab’ij ri’”.

Eri ixoq ajtijonel rech chik ukab’ uwach b’anow tijonem ri’, Edna Vásquez, eri cholb’al chak patan GREAT are sib’alaj k’o nim xupatanij pa le kiq’atexik ri alab’om alitom rech xe’ok ta kuk’ nik’aj molaj b’anol k’ax ri’.

Pa k’isb’al ik’ abril, eri subdirección rech q’atel b’anow k’ax rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, are xuterenb’ej ri cholb’al chak patan  GREAT ri’, pa taq le b’anow tijob’al ri’ rech Ciudad Quetzal xuquje’ Mixco ri’.