Kakub’isaj kanimaxik ri winaqilal pa uwachwuj pa kaqiq’

Are uwach ri ub’eyal ri tajin chi ub’anik ri Taqawokajnem rech ri Ya’olchajinem Amaq’ rech katoq’ixik ri b’anonem uwachwuj pa kaqiq’ kumal ri chakuja xuquje’ uq’ab’ taqawokajil ri’, ri xmajtaj pa le nab’e q’ij rech junio ri’ xb’an uk’utik rech ukab’ ukojik uwach upatanexik ri cholchak ri’ rech ri ukojik ri taqanem b’anikil pa uwachwuj pa kaqiq’ ri’, ri kub’an ri Dirección General rech ri Diario rech Centro América xuquje’ Tipografía Nacional (DGDCAyTN) ri’.

Eri Cuarto Viceministro rech Tecnología rech ri Información xuquje’ ri rech Comunicaciones ri’ xub’ij che we jun tob’chakub’al ri’ are kutoq’ij upatanexik ri nimanem chi kech ri winaqilal pa le wokajilal ri’. “Eri b’anonem ri’ are la’ k’o pa le ukaj Runimal Cholchak ub’i’ Estado Responsable, Transparente xuquje’ Efectivo rech ri Política General rech Gobierno 2020-2024 ri’ rech katob’an ri transformación digital che ri tajin ub’anik rumal ri Taqawokajnem rech ri Ya’olchajinem Amaq’”, xcha’.

Eri K’amal B’e rech ri DGDCAyTN xub’ij che ri ukab’ uwach ri ukojik ri k’ak’ uwach ri plataforma digital servicios.dca.gob.gt., ri kunimarsaj ri nimanik pa uwachwuj pa kaqiq’ rech ri wokajil ri’ rech kuya jun utz ilonik kitayik ri winaqil. “Eri winaqil e ajkojel ya’tal chi ke rech kakitoj ri rajil pa le uwachwuj pa kaqiq’ jacha ri utaqom ub’anik rech kub’sib’al ri’, ri man k’ot uwi pwaq tane’ xaq ta kakitoj tane’ che resaxik kiwujil”, xcha’.

Eri winaqil kakoj wari’ pa k’a jun kematz’ib’ab’al ruk’ xuquje’ jun no’j tob’chakub’al ruk’ ukojik pa internet ri’ kakita wi resaxik kiwujilal k’a pa kachoch xuquje’ pa kichak. eri pwaq tojb’al pa k’amsaqil pa kaqiq’ ri’ are kakitoj ri’ pa le Visanet xuquje’ Banca Virtual rech ri Banco rech Desarrollo Rural (Banrural) ri’. 

Ultimas Noticias

spot_img