Katajin nim tzukunem chi ke ri ch’ich’ pa k’isb’al junab’ ri’

Eri reqa’lenel ri Departamento rech Tránsito rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), xkimaj k’ut uya’ik uchuq’ab’ ri b’anoj tzukunem chi ke taq ri ch’ich’ keb’inisaxik, rech uya’ik uchuq’ab’ ri kub’sib’al k’u’x pa taq nimab’e, pa taq le nimaq’ij rech pa k’isb’al junab’ ri’.

Pa taq ri tzukunem ya’olchajiinik ri’, che ri kojom pa taq nimab’e ri’, eri reqa’lenel e ajchajil tinamit, tajin ke’usolij ri kuwujil ri e ajb’inisal ch’ich’ ri’ rech kakiya’ ta uwi kerumum pa taq nimab’e ri’ xuquje’ rech kilik we keqam kuwujil ri’.

Xuquje’ rech kesolixik ri ch’ich’ rech kilik we man kajilil ta kaqan pa taq nimab’e, rech kilik we man e eleq’am ta ri’ rumal ri’ kilik pa nuk’ulem tzijom kuk’ ri ajchajil tinamit ri’.

Eri reqa’lenel ajchajil tinamit ri’, xuquje’ tajin kepixb’an chi ke ri e ajb’inisal ch’ich’ rech kakinimaj b’a’ ri retal taqanem rech tránsito ri’, rech uq’atexik kakiriq k’ax tane’ pa taq nimab’e pa k’isb’al junab’ ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción