K’o 70 mil chi raqan ichaj tiko’n rech Marihuana xraqataj pa aldea rech San Luis Petén

K’o 70 mil chi raqan ichaj rech Marihuana tikolik pa jun peraj juyub’ kapajanik 13 mil 976 chi etok’al pa ukajtzalajil xraqataj kumal reqa’lenel ri Sección rech Información Antinarcótica (SIA) aretaq xb’an jun solinik are chi’ xraqataj loq ri awam tiko’n ri’.

Are wa’ xraqatajik pa le aldea Tzuncal rech ri rulewal tinamit San Luis pa le juyub’alil rech El Petén ri’.

Aretaq xraqatajik chi la’ kumal reqa’lenel antinarcóticos pa komonchak kuk’ ri q’atol tzij rech ri Ministerio Público ri xe’opan che resaxik chi la’ ri awam tiko’n che ri xraqatajik ri xkipis b’i xkik’am b’i pa q’atb’altzij.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción