E k’o xik’ch’ich’, jukub’ rech pa uwi palow, ja b’anob’al awan kunb’alil, k’aqb’alil, ub’aq’ k’aqb’al, nimpoq’sab’al xuquje’ uk’olib’al molob’al taq jastaq esam chi ke e ajk’ayin awan kunb’alil k’a pa enero pa le kajib’ rech noviembre rech pa junab’ir kanoq are wa’ rech pa k’isb’al raqom rumal ri Sub Dirección General rech Análisis rech Información Antinarcótica rech ri (SGAIA), rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC).

Pa le k’isb’al b’anoj ajilanem ri’ xuquje’ ri k’a te pa ronojel xraqatajik ri’ k’o 323 chi ch’ich’ jalajoj uwach ub’anikil ri’ eri rajil are 9 millones 690 mil chi pwaqilem ri xesataj chi ke ri narcotráfico are wa’ xresaj kachuq’ab’ ri nik’aj b’anol k’ax chi rij ri’.

Xuquje’ are wa’ ri xraqatajik aretaq xechapik ri 9 chi xik’ich’ rumal ri q’atb’altzij pa taq le awan kiq’ajib’alil xik’ch’ich’ pa le uq’axik awan kunb’alil ri’, ruk’ k’aqb’al xuquje’ ri pwaqil b’otolik ri’, are wa’ rajil pa ronojel 28 millones panik’ajil chi pwaqil ri’.

Pa le julajuj ik’ rech pa we junab’ e k’o waqib’ jukub’ch’ich’ rech pa uwi paloq eri rajil are ri’ 600 mil chi pwaqil ri’ xuquje’ ri 8 chi ja k’olib’al rech awan kunb’alil ruk’ keb’ k’olib’al rech molob’al jastaqil ri’, ruk’ juntir ri chokonsab’al rech kojom pa le ub’anik awan kunb’alil ri rajil are 600 millones chi pwaqil ri’.

Xuquje’ xya’ utzijolil, che k’o 222 chi k’aqb’alil, 9 nim k’aqb’alil, 7 mil 863 ub’aq’ k’aqb’alil xuquje’ 287 chi k’olib’alil ub’aq’ k’aqb’alil eri rajil are ri jun millón 200 mil chi pwaqilem.

Pa k’isb’alil xya’taj utzijol eri rajilab’al kumal ri e ajq’atel awan kunb’alil, rech PNC, eri raqom chik are ri, 10 nima’q taq eqa’nib’al rech jade nim rajil xraqataj pa awan k’ayib’al rech ri’, rumal k’ut eri Iximulew ri’, are jun chike ri kajib’ k’olib’alil pa uwachulew che ri qas kesax wi ri uwosow ri jun ab’aj k’o pa qas ukiy ri’, eri rajil pa ronoje are ri 77.5 millones chi pwaqil ri’.