K’o jun achi xchapatajik rumal xk’aqan cha uwo kaj

 

E reqa’lenel ri Wokajil Ajchajil Tinamit rech ri comisaría 15 xkichapo a Julio Francisco Tzoy Uz 28 ujunab’ pa le 1ª avenida chi uwach ri ja k’olib’al 4-21 zona 1 rech boca del monte, Villa Nueva, aretaq xk’aqan cha uwo kaj ri’.

Eri eqa’lenel sib’alaj xkichap loq jun achi ri’ aretaq ketajin che ya’olchajinik pa le xb’antaj wi ri k’ax, chi’ k’ut xkiraqo wi a Tzoy Uz chi uwach jun k’ayib’al aretaq xk’aqan chi’ rumal ri’ pa aninaqil xchap loq, ruk’ xraqataj wi jun k’aqb’alil marca Jericho ruk’ wuqub’ ub’aq’ utz kakojik, eri jun achi’ ri’ utijom tzam qas k’o uxilab’ chi rij, xuquje’ maj uwuj ri k’aqb’al reqam chi’.

Rumal ri’ pa aninaqil xk’am b’i pa q’atb’altzij chi rij ri k’ax xub’an ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción