K’o jun ixoq taqom uchapik rumal q’atb’altzij xchapataj loq rumal DIPANDA ri’

Eri al Dalilan Samayoa de Negreros 51 ujunab’, xchapataj loq pa le Colonia Enriqueta 4ta. Calle 12-29 zona 5 rech Villa Nueva, kumal reqa’lenelab’ ri Wokajil Ajchajinelab’ e Ajq’atel Pandillas (DIPANDA) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), rumal k’ut xtaq loq uchapik rumal ri q’atb’altzij rumal toq’inik pwaq ri’.

Are ri Q’atol tzij rech ri Q’atb’altzij Noveno rech Nab’e Q’atoj tzij rech Q’atenik Awan kunb’alil xuquje’ ri b’anoj k’ax pa tinamit ri’. Rumal ri’ eri al Samayoa ri’ xk’am b’i pa Q’atb’altzij ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción