K’o jun winaq xchap loq rumal xraqataj k’aqb’alil poq’sab’alil, ruk’ 400 ub’aq’ k’aqb’alil maj pa usaqil

Eri Dora Soraida Moscoso Juárez, 29 ujunab’, xchapataj kumal reqa’lenel ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), pa le aldea Palo Amontonado, Guastatoya, El Progreso, aretaq xb’an jun tzukunik pa komonchak kuk’ ri q’atol tzij rech ri Ministerio Público, pa uterenb’exik jun b’anoj tzukunem xb’an ri’ chi rij taq jastaq maj pa usaqil ri’ chi rij k’ayin awan kunb’alil xuquje’ k’aqb’alil maj pa usaqil ri’.

Pa le ja k’olib’al winaq ri’ chi’ xraqataj wi kajib’ chi k’aqb’alil, oxib’ raqarik, 400 ub’aq’ k’aqb’alil rech jalajoj k’aqb’alil ruk’ 19 uk’olib’alil, keb’ ilob’al jastaq naj, jun ub’aq’ k’aqb’al rech kutzaq q’aq’ xuquje’ ruk’ jun nim poq’sab’al ri’.

Eri reqa’lenel ri División rech Investigación rech Q’atenik K’aqb’alil (DIDAE) k’o solinem tzukunik k’aqb’alil xub’an ri’ rech uq’atexik, rech uch’ob’ik jaschi’ k’o wi xuquje’ rech kik’am b’i pa k’olib’al rech pa le Wokajil Ajchajil rech ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción