K’o kixajab’ xjach chi ke ri e ajchajil tinamit

Paq’ij lunes ri’, eri q’atb’al tzij rech ri Subdirección General rech Apoyo Logístico rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xkijach kixajab’ ri reqa’lenelab’ ri keb’ comisarías rech ri nimatinamit.

Eri jachon taq xajab’ ri’ are la’ kuya uchuq’ab’ ri puqchajinel rech ri comisarías xuquje’ rech ri Distrito Central ri’, eri q’atb’al tzij rech ri PNC xkijach ri’ 1 mil 43 chi juk’ulaj chi xajab’ rech ajchajinel pa le Comisaría 11 xuquje’ 1, xuquje’ k’o 441 chi juk’ulaj chi xajab’ ri’ xjach pa le Comisaría 12.

Eri xb’antaj ri’ are la’ uwach ri Ub’anob’alil ri Transformación Policial ri’ pa le Uloq’axik ri Chak Chajinem b’anom, ri taqom ub’anik rumal ri K’amal B’e Amaq’ Iximulew xuquje’ rumal ri Ministerio rech Gobernación (Mingob).

Eri q’atb’al tzij ri’ xkite’rnej ujachik ri xajab’ rech ajchajinel pa ronojel taq ri comisarías rech ri Distrito Central xuquje’ pa le tinamit ri’ rech xtaqixik ujachik ri xajab’ chi ke konojel ri e ajchajil tinamit.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción