K’o ya’olchajinik pa taq rachoch tijonem rech maj b’anoj k’ax kumal pandillas ri’

 

Eri viceministro rech Gobernación, Gendri Reyes, xuya’ utzijoxik che katajin ya’el uchuq’ab’ ri cholchak rech “Escuelas Seguras” ri’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), rech kateremb’exik ri b’anoj utz chomanem ruk’ ri Ministerio rech Gobernación ri’, rech uq’atexik b’anoj k’ax ri’ jacha’ ri xk’ulmataj pa le rachoch tijonem Fe y Alegría pa tinamit Peronia, zona 8 rech Villa Nueva ri’.

 “Eri cholchak ri’ are katajin upatanixik pa we amaq’, qas chi la’ pa taq le juyub’ tinamit che ri qas kak’ulmataj wi b’anoj k’ax ri’, pane’ b’a’ eri taqawokaj pa amaq’ kanoq k’o jun kasuk’umaxik xub’an chi ke ri ajchajinelab’ ri’, rumal k’u ri’ we kamik katajin uya’ik uchuq’ab’ ri’ rech uq’atexik b’anoj taq k’ax ri’”, xcha’.

Eri Reyes xub’ij che man xaq ta ri’ katajin ri “Escuelas Seguras”, xuquje’ katajin che upatan ri wokajil ajchajil tinamit pa le q’atel b’anoj k’ax, rech k’o kub’al k’u’x ya’olchajinik ri’, jacha’ ruk’ ri “Puerta a Puerta”, are rech k’ut eri e ajchajinelab’ keb’e cho taq kachoch ri winaqil rech k’o kub’al k’u’x chi kuwach ri e ajchajil tinamit kuk’ ri winaqilal ri’, xuquje’ rech k’o kakib’ij loq utzijol ri’.

 “Pa le b’anoj Korlim Ya’olchajinik rech Q’atel k’ax pa Villa Nueva xujkowin k’ut che ukowirsaxik uwach ri k’olib’al ajchajil tinamit chi’ xuquje’ ri Cholchak “Escuelas Seguras”, xuquje’ are sib’alaj rajawaxik eri winaqil k’o kakiya’ loq ub’ixik ri’, are wa’ qas rajawaxik k’o ri tzijol kakiya’ loq. Ronojel ri wokajil rech pa Amaq’ kib’anom k’ut ri kichak”, xcha’.

Eri Erick Tórtola, subdirector rech q’atel b’anoj k’ax, xub’ij che rumal ri b’anoj k’ax ri’ e k’o keb’ winaq xechapatajik rumal xkib’ij che kakikamisaj ri e ajtijonel chi’, rumal k’u ri’ pa aninaqil xe’opan ri unidades rech Escuelas Seguras, ri e k’o apanoq.

“We kamik are kojom ri’ pa 118 chi rachoch tijob’al ri’, rech uq’atexik b’anoj k’ax, pandillas ri’, rech uq’atexik b’anoj ch’ayonik chi kuwach e ajtijoxel ri’, rech maj utijik itzel kumb’alil kumal. Are sib’alaj k’o upatan ri’ kaya’ ub’ixik chi ke ri ajtijoxel kuk’ ri e ajtijonel rech chakib’ij loq ri b’anoj k’ax kakil chi’, rech qas tzij b’a’ kaq’atexik”, xcha’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción