Eri q’atb’altzij rech ri Ministerio rech Gobernación (Mingob) xuquje’ ri q’atb’altzij rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit PNC k’o jun Ub’eyal Cholchak rech Ya’olchajinik ri’ k’o pa rajilab’al 73-2015, are rech k’o ya’olchajinik ya’talil pa taq le nimaq’ij rech paxkwa’ pa k’isb’al junab’ ri’, are ri’ kamajtaj pa uq’ijol we kamik ri’ ri kak’is ri’ k’a pa le waqib’ q’ij rech ik’ enero rech 2015, are rech kechajixik ri winaq tinamit rech man k’ot k’ax kakik’ulmaj ri’.

Eri ub’eyal ya’olchajinik ri’ are xjach uwach ri Comisario Rolando Yax, taqanel rech ub’eyal uchomaxik ri’, ri sib’alaj xuya’ ub’ixik eri ketob’anik pa le ya’olchajinik e are k’ut ketob’an konojel ri Subdirecciones, ri Divisiones kuk’ ri Fuerzas Especiales ri’ rumal ri’ ketaqik pa le ya’olchajinik ri’ e 35,900 eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’.

Eri cholb’al uwach ya’olchajinik ri’ pa nimaq’ij pa k’isb’al junab’ ri’ oxib’ uwach pa le uchakuxik ri’ kab’antajik. Eri nab’e wuach are kamajtajik pa le nab’e q’ij rech ik’ diciembre ri’, chi’ k’u ri’ e k’o ajchajinelab’ kechajin pa juntir taq ub’antajik ri nimaq’ij pa alaxib’al ri’.

Eri ukab’ uwach chik are k’o pa uq’ijol rech pa le 11 pa le 20 uq’ij rech ik’ diciembre xuquje’ chi’ are kakoj ri’ juntir ronojel uchuq’ob’il uchokonsab’al rech ronojel wokajil ajchajil tinamit ri’ pa we amaq’ tinamit ri’ rech kakub’isaxik ri ya’olchajinik pa amaq’ nimatinamit ri’. Eri urox uwach chik are kapatanixik k’a pa le 20 rech ik’ diciembre ri’ kak’isik pa le 4 rech ik’ enero rech kuk’isb’ej ri ub’eyal ya’olchajnik ri xkojik chuxe’ qas, pa le uq’ijol ri nimaq’ij pa alaxib’al ri rech pa k’isb’al junab’ ri’.

Eri viceministro rech Seguridad, Elmer Sosa, sib’alaj xuya’ ub’ixik che pa le nab’e q’ij rech ik’ enero kamajtaj pa uq’ijol ri’ ri ya’olchajinik pa taq nim k’ayib’al, pa taq uxulunib’alil pa tinamit, pa taq pwaqil ja, pa taq esab’al pwaqil ri’, xuquje’ pa taq le nima b’e pa amaq’ tinamit ri’ rech je ri’ kaya’ pa kub’sib’al ri chajinik chi ke ri winaq tinamit pa Iximulew ri’.

Eri k’amal b’e rech ri PNC, Nery Ramos Ramos, sib’alaj xuya’ ub’ixik eri ub’anikil kakojik we jun cholchak ya’olchajinik ri’ are esam no’jib’al chi rij ri b’anom kanoq pa taq le junab’ ok’owinaq kanoq, xuquje’ rumal ri je ri’ uya’om pa retalil ri tzukunem b’anom chi rij ri’ pa le juntir juyub’ tinamit ri’.

We ub’anikil ya’olchajinikri’ ri kojom chi loq k’a pa le ik’ rech noviembre ri’ keb’ uwach cholchak ya’olchajinik b’anom chi rij ri’, eri nab’e uwach ri’ are xb’an chajinik chi rij uk’ayixik taq pinabete rumal ri División rech Protección rech Naturaleza DIPRONA xuquje’ ri rumal ri Plan Belén ri kaq’alanik kak’ayixik retz’ab’axik poq’sanem ri’ rumal k’ax retz’eb’exik ri’, eri ya’olchajinik chi rij rumal ri División rech Investigación y Desactivación rech K’aqb’alil Poq’sab’al ri’ DIDAE are pa komon ri’ xkib’an jun chak patan ri’ ruk’ ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’.

CHAKOLO RI K’UTB’AL RECH CHI’

Nota: Wendy Álvarez
Fotos: Roberto López