Eri Wokajil Chomanem rech uch’ob’ik ri B’anoj k’ax kamisanik chi ke ri e Ajtob’anel rech Ya’talil Winaqil ri’, xechomanik pa le Ministerio rech Gobernación (Mingob), rech umajik chi b’ik ri kutaqo ri acuerdo ministerial 09 – 2012, ri kuya’ ub’eyal ub’anikil taqanem ri’ xuquje’ are ri’ kak’isik uq’ijol pa le 12 rajilab’al q’ij rech ik’ enero rech ri junab’ 2016.

We wokajil chomanelab’ chi rij ri’ tajin k’ut kuchomaj ri b’anoj k’ax ch’ojinik kab’an chi ke ri e ajtob’anel rech ri ya’talil winaqil ri’, chi ke taq ri sindicalistas, chi ke taq ri ajtzijolinelab’ xuquje’ chi ke taq ri ajq’atol tzij ri’, xuquje’ chi rij ri ya’ol ub’ixik chi ke ri q’atb’altzij ri’ wexa’ k’o b’anoj k’ax kilik kab’an ri’.

Eri viceministro rech Gobernación, Elmer Sosa, are k’amal b’e ch’ob’onel rech le Wokajil ri’ xuya’ ub’ixik che are wa’ jun xuta uwach ri’ rumal ri ministra Eunice Mendizábal, rech man katanab’ taj ruk’ jun chak patanik ri’ xuquje’ rumal ri’ rajawaxik kab’an uchomaxik ub’anikil ri’ pa le wokajil ri’.

Eri uwach kasuk’umaxik ri’ are ri ch’ob’oj kab’an chi rij ri’, kilik jas ri kapixb’axik chupam ri’ xuquje’ jas ri kuchakuj pa le q’atenik b’anoj k’ax ri’ xuquje’ pa le kito’ik ri e ajtob’anel ri ya’talil winaqil, rech kakojik jun komon chomanel chakunel chi rij ri’.

Pa le molin ib’ chomanik ri’ xek’oji ri k’amal b’e rech ri Unidad rech Derechos Humanos rech ri Ministerio rech Gobernación, ri División rech Protección rech taq Personalidades rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit -DPPS-, ri Comisión Presidencial rech Derechos Humanos –COPREDEH-, ri Ministerio Público, ri CERIGUA, ri Refugio rech ri niñez, ri Comisión rech Prevención contra la Tortura pa Iximulew ri’ ruk’ ri Gremio Sindical.

Nota Wendy Álvarez 

Fotos Roberto López