Ministerio de Gobernación y Microsoft firman convenio de cooperación