Are wa’ ub’eyal uwach ri ya’olchajinik pa komonb’alil rumal ri Ministerio rech Gobernación pa reqle’mnik ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ (PNC), eri ministra rech Gobernación, Eunice Mendizábal, xtaqan chi ke ri k’amal b’e ajchajil tinamit ri’ rech sib’alaj k’o ya’olchajinik kakiya’o ri’ chi la’ qas kak’ulmataj wi b’anoj k’ax kamisanik ri’.

Rumal ri’ eri viceministro rech Seguridad, Elmer Sosa, xmolin chi rij ri’ rech xuchomaj qas kach’ob’ik ub’anikil ri b’anoj k’ax kamisanik ri sib’alaj k’axk’olil tajiin kuya’ chi’ amaq’ nimatinamit ri’.

Eri ch’ob’onik xkib’an chi rij ri’ kumal ri q’atb’altzij ri’, eri qas tajin kak’ulmatajik ri’ are b’anoj elaq’nik, b’anoj elaq’ kejach’ich’ ruk’ ch’ich’ rech wa’katib’al ri’, are ri’ ri qas b’anoj k’ax ri qas tajin kab’an ri’ xuquje’ are ri’ ri qas tajin uq’atexik kumal ri q’atb’altzij ri’ ruk’ ukojik k’i taqanik rech pa komonb’alil k’o ya’olchajinik kab’an ri’ kumal ri’ eqa’lenelab’ rech ri Departamento rech Tránsito rech ri PNC, pa taq le uq’ab’tinamit ri qas k’o b’anoj k’ax kak’ulmataj ri’: kojpa’ pa Escuintla, pa Chiquimula, pa Izabal xuquje’ pa Petén.

Pa le ya’olchajinik ri utz ub’anikil xb’an ri’ pa junab’ 2015, k’o xqaj loq pa jun 10% chi rij ri b’anoj k’ax ri’ pa amaq’ nimatinamit ri’, k’o pa 26% xqaj loq chi rij pa le juyub’ tinamit rech Iximulew xuquje’ k’o pa 30% xqaj loq pa juntir uwach tinamit ri’, man junam ta ri’ kojpa’ ri xq’atataj kanoq pa le nik’aj chik junab’.

Pa we junab’ ri’ eri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ k’o 4 mil chi k’aqb’alil xkowinik xuraq ri’, k’o jun kejach’ich’ xuraq ri’ ri kab’ixik are elaq’am b’ik xuquje’ e k’o 50 mil 600 chi winaq b’anol k’ax xechapataj ri’ rumal b’anoj k’ax maj pa usaqil ri’.

Xuquje’ eri wokajil ajchajil tinamit ri’ tajin che uq’atexik ri’: ri b’anoj k’ax, ch’ayonik, kamisanik, b’anoj ch’ojinik chi kuwach taq winaq e achalalaxik ri’, ruk’ ri b’anoj k’ax chi ke alitom ixoqib’ ri’, xuquje’ xq’atatajik keleq’axik winaq ri’ ruk’ ri b’anoj k’ax k’aqanik chi ke taq ajb’insal ch’ich’ rech erelwinaq pa nimatinamit ri’.