”K’o jun utzalaj tzijob’en ib’ ruk’ ri FBI, emu wari’ maja’ na kaqato ri kitob’anik quk’ uj, xcha’ ri Ministro rech Gobernación Francisco Rivas Lara, aretaq k’o xuya’ ub’ixik chi rij taq le tzukunem katajin chi rij ri xk’ulmataj pa le Hogar Virgen de la Asunción, xkub’isaj ub’ixik che ri molaj rech taq b’anow Tzukunem rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), junam uchuq’ab’ kichak kipatan ri’ xa’rumal jeri’ xya’taj chi ke ri’ rumal ri wokajil rech taq tinamit pa uwachulew ri’.

Eri taqawokajnel ri’ xuya’ ub’ixik che ri PNC, k’o jun utzijob’enik pa amaq’el ruk’ ri FBI, e k’o pa wokajil ketajin pa komonchak ruk’ ri agencia internacional ri’, are jun chi ke ri’ ri Wokajil Ajq’atel kuwach ri Pandillas (DIPANDA).

Xkub’isaj ub’ixik che ri wokajil ri’ rech ri Ministerio rech Gobernación xuquje’ jacha’ ri PNC, k’o ri’ jun kitzijob’enik ruk’r i FBI k’a pa ojer chik ri’, we kamik ri’ are sib’alaj katajin na uya’ik uchuq’ab’il ri’.