Rumal keta’m taj xuquje’ rumal pa le uwachwuj pa kemamtzij man kub’sib’al k’u’x taj chi ke taq ri ak’alab’ taq ala ali xuquje’ chi ke ri alab’om alitom ri’ e aj iximulew ri’ are ke’uya’o pa k’ax chi’, are wa’ xuya’ ub’ixik che ri viceministerio rech tecnología rech ri Minsterio rech Gobernación.

Eri k’isb’al ub’ixik xya’taj ub’ixik ri’, pa jun 67 ujo’k’alib’al chi ke taq ri ak’alab’ kuk’ ri alab’om alitomab’ ri’  k’o kachib’al kakiq’ansaj chi kuwach winaq che ri keta’m kuwach ri’, xuquje’ eri 33 chi ke ri’ kakiq’axaj chi kuwach kachib’al ri’, are wa’ ke’uya’o pa k’ax ri’ rumal kakiya’ reta’maxik kachib’al katzijol ri’.

Eri 70 por ciente chi ke ri tat, ri nan man keta’m taj we kejo’saxik keb’ochi’xik ri kalk’uwal ri’ pa le internet ri’. Rumal k’u ri’ k’o kakik’ulaj kitzijol nik’aj winaq che ri keta’m ta kuwach ri’, xa’rumal ri achib’al kataq loq chi ke utz rilik kakub’ kik’u’x chi ke.

ERI 58 PA KIJO’K’ALIL RI TAT NAN KETA’M TAJ WE RI KALK’UWAL KIRAQOM K’AX PA LE UWACHWUJ KEMAMTZIJ RI’

Eri tzijolil ri’ katz’ib’itaj kan ri’, xuquje’ eri taq ala ali xuquje’ ri alab’om alitomab’ k’o che keqaj pa jun k’ax chi ke ub’i’ grooming, are ri’ jun b’anow che xaq xu’wiri’ le ri’ij winaq keb’anow rech ri’ are wa’ kakib’an ri itzel winaq chi ke ri ak’alab’ rech kakib’an k’ax chi ke, rech kakib’an jun wi che kanima’ ri’, are rech kakisach kichomab’al le ak’alab’ rech te k’u ri’ kakib’an chi ke ri’. Xuquje’ we jun b’anow k’ax xaq xu’ wiri’ e wuqub’ che ri lajuj tat nan keta’m ri’.

Eri 53 por ciento kub’sib’al taj ke’ok pa le uwachwuj pa kemamtzij ri’, eri 49 por ciento chik  keta’m chinaq kech’a’w panoq wi ri kalk’uwal eri jun 54 por ciente chi ke ri tat nan tajin kakiq’al ri kalk’uwal rech ke’ok ta pa internet ri’

K’a te kanoq eri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), xe’uchap keb’ ajb’anol k’ax chi ke ak’alab’ ri’, pa taq le uwachwuj pa kemamtzij ri’ rech xkijo’saj ri winaq kakib’an k’ax chi ke ri’, jun pa Chinab’jul che ri xjo’jsaj xuquje’ xumin utzilal pa kichomab’al ak’alab’ rech nik’aj chik tinamit naj rech xresaj kachib’al taq. Xuquje’ pa le zona 18 pa nimatinamit ri’, xresaj kachib’al taq ri ak’alab’ che ri xub’’an chi ke ri’.