Ok’owinaq e kajk’al lajuj chi tzukunelab’ xetijoxik rech keta’m ketaqin che ukojik k’aqb’al ri’

Pawe q’ij kamik, e k’o jun molaj rech e 93 chi reqa’lenel ri Wokaj Ajchajinelab’ e Q’atenel taq ri Pandillas (Dipanda) ri’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) ri’ xek’oji che reta’maxik ukojik ri k’aqb’alil xuquje’ rech ketaqin chi rij ri’ pa le polígono Laguna Táctica k’o pa le aldea El Cerinal rech Barberena, Santa Rosa ri’.

Eri e ajtijonel rech ri Subdirección General rech Análisis rech Información Antinarcótica (SGAIA) ri’ rech ri PNC, xikich’ob’ reta’maxik ukojik ri k’aqb’alil rech qas ketaqanik pa le ukojik ri kichakub’al ri’.

Xuquje’ eri reqa’lenel Antinarcóticos ri’ xkikoj jun ub’anikil rachib’al tane’ ub’anik riqoj ib’ pa k’axk’onem xuquje’ are tane’ keriqitaj pa k’ax ri e ajchajil tinamit ri’ rech kakirob’isaj kanima’ rech achi’ keta’m jas le kakib’ano we xaq tane’ te’et ke’ilon pa aninaqil chi ke winaq ri’.

Eri b’anoj tijonem ri’ rech ukojik ri k’aqb’al xuquje’ rech kakiriq kek’aqanik rech ketaqin ri’ are la’ uwach ri Cholchak Tijonem ri’ xuquje’ ri Cholchak ub’i’ Eje Dignificación Policial rech ri Estrategia rech Transformación Policial ri taqim ub’anik rumal ri K’amal B’e Amaq’ Iximulew pa le reqele’n ri Ministerio rech Gobernación (Mingob).

Noticias Recientes