Eri viceministro rech Seguridad Elmer Sosa, ruk’ ri k’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit Nery Ramos Ramos kuk’ ri Nima k’amal b’e amaq’ ri’ xkijaq jun uk’olib’al ya’olchajinik chi’ pa le aldea Lo De Dieguez, Fraijanes.

Eri Sosa xuya’ ub’ixik are wa’ sib’alaj xupatanij uwach ministra rech Gobernación Eunice Mendizábal rech nim ya’olchajinik chi ke ri winaq tinamit chi’ xuquje’ eri jun k’ak’ uk’olib’al ya’olchajinik chi’ rech kek’oji chi’ e 18 eqa’lenelab’ ruk’ jun radio patrulla ri’.

Che ri 17 uq’ab’tinamit rech ri Nimatinamit Iximulew ri’, Eri Fraijanes ri’ are k’o pa kab’lajuj tereb’enik ri’ ri qas kak’ulmataj wi b’anoj k’ax kamisanik ri’, rumal ri’ eri uchak upatan rech ya’olchajinik rumal ri wokajil ajchajil tinamit chi’ rech xkowinik xutanab’o ri rajilab’alil b’anoj k’ax kamisanik chi’ man junam ta ruk’ ri pa junab’ kanoq ri’.

Eri k’amal b’e rech ri PNC, Nery Ramos xuya’ ub’ixik che ri ya’olchajinik ri’ are ri’ pa komonchak ub’antajik ri’ rumal ri’ sib’alaj rajawaxik ri winaq tinamit pa komon kechakun k’ut che uya’ik jun utzilem pa le jaqib’alil ri’.

 “Eri xkojik ri jun Subestación chi’ are jun komon chuq’ab’ ri’ rumal ri wokajil ajchajil tinamit ri’, ruk’ ri Q’atb’altzij rech Fraijanes xuquje’ ruk’ ri Komon Winaqil chi’”, xcha’ ri Ramos.

Eri Ajkalte Marco Tulio Meda xuya’ ub’ixik eri xkojik ri jun Subestación chi’ katob’an ri’ pa uq’atexik ri b’anoj k’ax kamisanik chi’ xuquje’ xumaltyoxij ri tob’anem xya’taj rumal ri Viceministro Sosa xuquje’ che ri K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’.

Nota: Wendy Álvarez.
Fotos: Alberto Galiano.