Eri B’anow Komonchomanik pa Uwokajil rech Uq’atexik B’anow K’ax itzelb’anik chi ke ixoqib’ ri’, ri wokom uwach rumal ri Ministerio rech Gobernación, pa Uwokajil ri Ajchajin Tinamit (PNC), pa Uwokajil ri Q’atb’altzij rech ri Derechos Humanos, pa Uwokajil ri Organismo Judicial, pa Uwokajil ri Ministerio Público xuquje’ pa Uwokajil ri Q’atb’altzij pa Uk’u’x Amaq’ Nimatinamit Iximulew ri’, pa komonb’alil ri’ xkiya’o pa k’utik ri patanim chik chi rij pa le kojb’al rech ri Nimcholchak rech q’atenik b’anow k’ax chi ke ixoqib’ pa le Transmetro ri’.

Pa taq le uwach ri patanim chik are xya’ pa k’utik ri k’uttijonem pa amaq’el katajin uya’ik chi ke ri eqa’lenelab’ rech pa Kiwokajil e Ajchajin Tinamit ri’ (PNC), xuquje’ chi ke pa Kiwokajil ri e Ajchajinelab’ rech Nimq’atb’altzij pa Uk’u’x Nimatinamit; pa le kojb’al rech ri’ le ya’om chik pa utz’ib’axik ri patanim chik ri’, jeri’ le uch’ob’ik uwach taq ruk’ uya’ik pa wujil ri kajib’ taq uwach ri’, ri xa’rumal k’ut k’o ri xechapik xuquje’ k’o ri xek’am b’ik pa q’atb’altzij chi ke ri e ajmakunel ri’.

Eri viceministro, Axel Romero, ri xk’oji pa uk’exel ri taqawokajnel pa le komonchomanik ri’, chi’ k’u ri’ xuya’ wi ub’ixik ucholaj che ri ub’eyal ri’ are wa’ jun utzalaj k’utb’al rech ri komonchomanik pa taqawokajil ri’ pa jun utaqixik b’anow chomanik ri’, ruk’ wa’ pa le ub’anikil ri’ xetijox k’ut ri e ajchajin tinamit chi rij ya’b’al utzalaj ilonem pa taq le k’ulmatajem ri’.

 “Kaqamaj k’ut uq’atexik ri nim taq b’anow k’ax ri’, eri uj kujkowin che uq’atexik ri’ xuquje’ ri ketajin na pa nim riqb’al k’ax ri’ xuquje’ are wa’ k’o jun ropanb’alil pa juntir ri uwokajil q’atb’altzij ri’ xuquje’ pa le nimalaj kib’antajik ri winaq tinamit e aj iximulew ri’, xa’rumal k’ut eri jub’ik ya’talil ya’b’al pixb’anem rech q’alanik chi rij ri’, le ya’tal ub’ixik pa taq ilb’alil xuquje’ cho taq nim peraq taq wujil ri’ ri xjachik pa le ya’ltzijol ri’, are kuk’utu che ri ajb’anol rech ri k’ax ri’ che uj k’o che rilik panoq aretaq kub’an ri’, rech man kub’an ri itzelal ri’ xuquje’ k’o ri’ ri q’atb’altzij chi rij we jeri’ kub’ano”, xcha’ ri Romero.

Eri Nimacholchak ri’ are xmatajik pa le 22 rech septiembre pa we junab’ ri’ xuquje’ are xkojik pa le ukab’ uwach pa le sexta avenida, rech b’a’ pa le uq’atexik ri b’anow k’ax itzelb’anik chi ke ixoqib’ ri’, xuquje’ are tajin xkoj ri’ pa taq le ch’ich’ rech erelb’al winaq ri’.

Eri Mayra Veliz, Secretaria General rech ri Ministerio Público, xkub’isaj ub’ixik che ri chak patan ri’ rech pa uwokajil q’atb’altzij ri’ are uterenb’em uto’ik uwach ri ya’olchajinik chi ke ri ixoqib’ ri’, chi ke ri taq ali xuquje’ chi ke ri alitomab’ ri kewa’katik pa le uwokajjil ri ch’ich’ rech erelwinaq pa tinamit ri’.