Pa le Nima Rachoch Ub’antajil Nimatinamit, k’o jun nim ilb’anik xb’an chi’ rumal xk’ul panoq ri K’amal b’e Amaq’ rech China (Taiwán) Tsai Ing-Wen, pa le molinem ri’ are jun xtatb’enik chi’ ri Ministro rech Gobernación Francisco Rivas Lara rachib’il ri K’amal b’e Amaq’ chi’ Jimmy Morales xuquje’ ri Utaqawokaj pa Amaq’ ri’.

Eri K’amal b’e Amaq’ ri’ Morales, xuya’ ub’ixik che ri uk’exel nim patanel rech xuya’ che jun k’ulb’al rech pa we amaq’ ri’, xuquje’ rech xuya’ ub’ixik che are wari’ jun nimalaj utzilem xopan pa jikomal chi’ xuquje’ ruk’ ya’ltob’anem ri’, xuquje’ xub’ij che che sib’alaj utz ub’anikil ri b’anow chomanik chi kuwach ri keb’ Nimatinamit ri’ Iximulew – China (Taiwan).

Pa le jun nim loq’ riqb’al ib’ xb’an ri’ xk’ex ri’ ri saqakotz’i’j chi’, rumal ri K’amal b’e rech China (Taiwán) Tsai Ing-Wen, ri xuya’ ub’ixik che ri nan patanel amaq’ ri’ uk’am ruk’ le ki’kotemal xuquje’ ri utzilem tob’anik che ri nimatinamit pa Iximulew ri’ xuquje’ eri loq’ utinamit kuterenb’ej ya’oltob’anik ruk’ taq cholchak kukoj ri’ chi’.

Aretaq xk’is ri molinik ri’ eri K’amal b’e Morales xujach pa uq’ab’ le nan K’amal b’e Tsai Ing-Wen ri Uwokajil Patanelab’ ri’ xuquje’ chi’ k’u ri’ xuya’ rutzil kuwach konojel ri ajpatanelab’ pa le Taqawokajil ri’.